Olet täällä

Aistimukset ja interaktionismi – Mielen ja ruumiin vuorovaikutus Descartesin ontologiassa

Aistimukset ja interaktionismi – Mielen ja ruumiin vuorovaikutus Descartesin ontologiassa

niin & näin 3/17
LiiteKoko
PDF icon netn173-14.pdf137.8 KB

Kuten John Cottingham on huomauttanut, Descartesin filosofiaa leimaa halu ”luokitella kaikki inhimilliset määreemme joko ajattelun tai ulotteisuuden modifikaatioiksi”. Toisaalta Descartesin keskeisen väitteen mukaan ”aistikokemuksemme ei yksiselitteisesti kuulu kumpaankaan luokkaan”. Näkemysten välillä on voimakas jännite: aistimukset edellyttävät mielen ja ulotteisen ruumiin välistä vuorovaikutusta, joka taas vaikuttaa tiukan dualismin näkökulmasta käsittämättömältä. Bernard Williamsin mukaan tätä voidaan pitää ”kartesiolaisen interaktionismin skandaalina”. Jännite saattaa kuitenkin hellittää, kun ajattelun ja ulotteisuuden suhdetta tarkastellaan Descartesin aistimusten luonnetta koskevien näkemysten valossa. Lue lisää...

Asiasanat: aistimukset, dualismi, interaktionismi, ruumiillisuus, havainnon filosofia
Teema/osio: Havainto
Henkilöviitteet: Descartes, René
Paperilehden sivut: 91–98

Jaa tämä