Olet täällä

Energia ja kokemus

Energia ja kokemus

Öljy on modernin kokemuksen musta sydän. Fossiiliset polttoaineet mahdollistivat modernin elämän 150 vuoden ajan. Se oli poikkeustila, jota erehdyttiin pitämään normaalina. Fossiilinen mahti jäi sokeaan pisteeseen.

Kun öljy ehtyy, alkaa ennennäkemätön ja arvaamaton taipale. Avautuu kauhistava, toiveita herättävä ja tuntematon maisema. Vaikka aavistamme tilanteen tieteellisesti ja laskennallisesti, sen filosofista merkitystä ei ole kysytty. Miten elettäisiin, jos energia olisi samanaikaisesti kouriintuntuvinta ja aineettominta, sisäisintä ja vierainta, luovinta ja tuhoavinta?

Energia ja kokemus luo energian filosofiaa ja parantaa öljyn tajua hetkenä, jolloin fossiilikapitalismin ajattelun viimeiset askeleet ovat samalla jälkifossiilisen tulevaisuuden ensimmäisiä.

TEOS VAPAASTI SAATAVILLA
(PDF-versio / Epub-versio)

Painos loppuunmyyty.

***

Kirjoittajilta on ilmestynyt niin & näin -kirjoissa myös teos Elo ja anergia (2018).

Arvioita ja keskustelua teoksesta

Antti Salminen ja Tere Vadén kertoivat teoksestaan Energia ja kokemus sen julkaisutilaisuudessa 25.4.2013. Katso video.

"Kalevalaisessa kansanrunoudessa nimellä "synty" kuvataan ihmisjoukon kollektiivista ei-propositionaalista tietoa oman elämäntapansa merkitysperustoista. Usein ei-teollisessa elämässä merkitysperusta ei olekaan erillään aineellisen toimeentulon maailmasta: käyttöesineet ovat kauniita ja kauneus on tarkoituksenmukaista. Teollista sivilisaatiota taas on kuvattu arvojen ja välineiden, keinojen ja päämäärien erottelijana, joka laskevalla järjellään ottaa irti kaiken, minkä saa, tietämättä varsinaisesti, miksi tai mitä varten."

Tere Vadén, "EROEI-fantasia eli kysymyksiä tulevaisuuden filosofeille" niin & näin 4/09

"Loppulama tarkoittaa, että nyt meneillään ei ole tavanomainen kapitalismin notkahdus, jota silloin tällöin tarvitaan markkinoita uudelleenjärjestelemään. Nyt on alkanut pitkä ja ankara lama, jonka seurauksena tuntemamme kapitalismi ja kulutusyhteiskunta muuttuvat joksikin muuksi."

Tere Vadén, "Loppulama – määritelmä ja seurauksia"

Sisällys

Lukijalle – vuonna 2013
 

O – Ruumiinryöstö
 

I – Fossiilikone

  Energian unohtaminen
  Vierauden masinaatio
  Tuotantokoneen itseliikunnon ehdot

II – Öljyn kokemus

  Ylenkatsottu kanto
  Alueen alueellisuuden tuho: atomisaatio
  Suvereeni katkos
  Kiihtyvyys
  Öljyn tahto
  Öljy ja nihilismi
  Filosofia ja öljy

III – Polttopisteet

  Yleinen talous ja yhteisö
  Öljyn laitteet ja esineet
  Fokaalisuus ja paikallisuus
  Ristiriita: heterogenia ja fokaalisuus

IV – Tarkoitusto

  Epäjärjestäytymisperiaate
  Saunaan!
  Mitä sitten?

Pieni naftologinen sanasto
 

Kirjallisuus

Kotimaiset Sähkökirjat Ilmaiset

Jaa tämä