Olet täällä

niin & näin 1/13

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt,
Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

Verkkoekstrat

Jaakko Belt, Pääkirjoitus

Ihmisrodut

Kenan Malik, Rodusta kiistelevät ovat väärässä (2012)
E. N. Setälä, Rotu, kieli ja kansalliset ryhmitykset (1911)
Edvard Westermarck, Om menniskorasernas uppkomst (1888; Filosofia.fi-portaalissa)
Westermarck, Om menniskorasernas blandning (1889; Filosofia.fi-portaalissa)

Arvid Järnefelt 

Juhani Aho, Mietteitä Laukon asiassa (1907)
Zacharis Castrén, Arvid Järnefeltin elämänkatsomus (1911) 
Kaarle Sanfrid Laurila, Arvid Järnefelt. 50 vuotias (1911) 
Rosina Wetterhof, Tolstoyism i Finland (1895; Filosofia.fi-portaalissa)
Juhani Niemi, Leo Tolstoin vaikutus suomalaisiin kirjailijoihin (2013)

Arvid Järnefeltin teoksia löytyy Kansalliskirjaston digitoimina Doria-palvelusta

Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto koulussa

Katsomusainekeskustelun teemasivu
Risto Koskensilta, Opettaja ihmisiksi olemisesta

niin & näin -haastattelu

Frank Martela, Ikuinen optimisti – Haastattelussa Charles Taylor

Elokuva

Tytti Rantanen, Herzog, Lehmuskallio ja Lapsui luolamaalausten mysteerien ratkojina

Sisällys

Pääkirjoitus

Jaakko Belt, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

Frank Martela, Charles Taylor ja parempi yhteiskunta

Ulkomaailman kirjeenvaihtaja

Kenan Malik, Rodun käsitteen rajankäyntiä

Kolumni

Arja Tuusvuori, Idästä länteen

Arvid Järnefelt

Jaakko Belt & Tere Vadén, Pamfletin loimussa
Arvid Järnefelt, Maa kuuluu kaikille!
Mauno Särkkä, Järnefeltin elo ja eetos
Mauno Särkkä, Pertti Karkama vapauden kahleista

Kolumni

Tommi Uschanov, Saapasmaalaisten oudot preferenssit

Katsomusaineet koulussa

(teeman verkkosivu)
Tuukka Tomperi, Pohjustukseksi polemiikkiin
Tuukka Tomperi, Opetuksen mallit vertailussa
Olli Hakala, Arvokasvatuksen filosofinen perusta
Arto Kallioniemi, Kohti uskonto- ja katsomustietoa
Jyri Komulainen, Kriittistä uskonnonopetusta ajan vaateisiin
Kati Mikkola, Vähemmistöjen oikeudet puheissa ja teoissa
Sami Pihlström, Yhteinen asia
Eero Salmenkivi, Ylös poteroista
Tuukka Tomperi, Katsomusaineiden tasajako
Juha Varto, Kulttuurin tilanvaltaaja
Tuukka Tomperi, Koulua rukkaamassa

Artikkeli

Eero Salmenkivi, Filosofian yo-kokeet opetussuunnitelman valossa

Elokuva

Tytti Rantanen, Takaisin luolaan

Otteita ajasta

Jouni Avelin & Tapani Kilpeläinen, Lehtikatsaus
Tere Vadén, Nettiaktivistin loppu
Tapio Turpeinen, Vielä kerran ei
Tytti Rantanen, Rose Lowderin lipuvat laivat
Susanna Lankinen, Muistijälkiä kollokviosta
Mervi Ahonen & Elina Lehtinen, Nuoret ääneen
Ari-Elmeri Hyvönen, Biopolitiikan puintia

Kirjat

Päivi Kosonen, Yötä vasten
Tapani Kilpeläinen, Elonkorjuulla
Kaisa Häkkinen, Suomea sulattelemassa
Tere Vadén, Badiou, pariisilainen
Anna Ovaska, Tekstilajitutkimus ala alalta
Helena Sederholm, Taidekritiikin monet muodot
Maria Valkama, Rivo Rimbaud

Numeron taiteilijat

Philip László & Ville Andersson

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

niin & näin 1/21

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

niin & näin 2/20

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

niin & näin 1/20

Taide/Elämä

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

niin & näin 1/19

sivistys & esitys

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

niin & näin 2/18

väri & "hullut vuodet"

niin & näin 1/18

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

niin & näin 1/16

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

niin & näin 2/15

esineet & eläin & mustat vihkot

niin & näin 1/15

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

niin & näin 4/14

hulluus & kuolema

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

niin & näin 1/14

Miksi filosofiaa?

niin & näin 4/13

tuli & uni

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt, Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

niin & näin 4/11

Suomi 2011

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

niin & näin 3/07

taide & politiikka

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Sivut