Olet täällä

niin & näin 2/13

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

Verkkoekstrat

Antti Salminen, Pääkirjoitus

Johan L. Pii & Antti Salminen, Pääoman unet

Chuck Dyken Johdatus lännenelokuvien sielunmaisemaan

Johdatus lännenelokuvien sielunmaisemaan, osat I–V

Muita elokuvajuttuja aikain saatossa

Tytti Rantanen, Herzog, Lehmuskallio ja Lapsui luolamaalauksista (1/13)
Ville Lähde, Teodikean tarinoita (4/11)
Jaakko Belt, Risto Koskensilta & Jarkko S. Tuusvuori, Ohjaaja Weerasethakulin haastattelu (3/11)
Belt, Koskensilta & Tuusvuori, Sodankylä iänikuisesti (3/11)
Shigehiko Hasumi, Fiktio ja ’esittämättömissä oleva’ (3/11, verkkoekstra)
Tuukka Tomperi, Konkreettinen humanismi ja tekemisen taito (2/11, laaja verkkoversio)
Jaakko Belt, Unien arkkitehdit (1/11)
Tapani Kilpeläinen, Senkka nenästä, pojat (1/11)
Jaakko Belt, Elokuvajuhlilla (3/10)
Tuukka Tomperi, Antikristus elokuvissa (1/10, laaja verkkoversio)
Ilona Hongisto, Sinistäkin sinisempään (4/09)
Nils Lindahl Elliot, Television luontodokumenttien kritiikki (2/08)
toimitus, Sodankylä (2/08)
Stacie Friend, Dokumentti-tragedian nautinto (3/07)
Marjatta Oja, Oliver Whiteheadin teoksesta "Personal Effects" (3/07)
Pasi Väliaho, Liikkuvasta kuvasta filosofian asiana (1/03)
Tomi Kaarto, Derrida goes to the movies (3/00)
Veijo Hietala, Hollywood-terapiaa amerikanismin kriiseihin (2/99)
Jukka Hankamäki, Warum das man nicht sprechen kann? Wittgenstein! (1/94)

 

Sisällys

Pääkirjoitus

Antti Salminen, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

Tytti Rantanen, Pirjo Honkasalon betoniyössä

Ulkomaailman kirjeenvaihtajat

Friedrich Schiller, Kreikkalaisesta kuorosta

Kolumni

Anna Kouhia, Hevosenliha vaihtoehtona

Elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

Jaakko Belt & Tytti Rantanen, Johdannoksi elokuvan ajatteluun
Markku Lehtimäki, Luonnoton Metsän tarina
Ilona Hongisto, Fabulaation todellisuus
Heikki Kovalainen, Esseististen dokumenttien estetiikkaa
Vesa Kyllönen, Sensuelan taikapiirit
Johan L. Pii & Antti Salminen, Kun kaikki on mahdollista, mitään ei tapahdu
Juri Nummelin, Roskan ylivoimaisuudesta
Ilpo Helén, Querelle ja seksuaalisen järjen kritiikki
Jukka Sihvonen, Filmaattinen Paavali
Antti Arnkil, Maailmanlopun kuva
Janne Vanhanen & Kari Yli-Annala, Deleuze elokuvan omalakisuudesta
Pietari Kylmälä & Tytti Rantanen, Kirjeenvaihtajamme Berliinissä
Tytti Rantanen, Vanha veijari Loach
Pietari Kylmälä, Jafar Panahi ja elokuvan elinehto
Pietari Kylmälä, Lanzmann ja Berliinin kunniakarhu
Tytti Rantanen, Mia Engberg ja Belleville Baby

Artikkelit

Johanna Oksala & Malin Grahn, Väkivallan sukupuolet
Suvi Kuokkanen, Sisyfos-fragmentti

Otteita ajasta

Jouni Avelin & Tapani Kilpeläinen, Lehtikatsaus
Salminen, Koskensilta, Ovaska, Elokuvissa
Maya Deren, Amatöörin ihmisruumiin ylistys
Helsingin elokuva-akatemian kokeellisen elokuvan piiri, Vertaiset vastaan yliopistot
Helsingin elokuva-akatemian kokeellisen elokuvan piiri, Kokeellinen vapaus ja yhteisöjen leikki
Janne Säynäjäkangas, Totalitarismin ideat
Elina Halttunen-Riikonen, Beauvoir-seminaarissa
Maria Valkama, Kierkegaard-variaatioita

Arviot

Maria Valkama, Antigonen mitat ja mitattomuus
Mika Hannula, Merleau-Pontyn silmä ja kieli
Risto Koskensilta, Tolkkua kielen ajatteluun
Liisa Steinby, Kunderan kertaukset ja oivallukset

 

Numeron taiteilijat

11-kollektiivi

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

niin & näin 1/21

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

niin & näin 2/20

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

niin & näin 1/20

Taide/Elämä

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

niin & näin 1/19

sivistys & esitys

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

niin & näin 2/18

väri & "hullut vuodet"

niin & näin 1/18

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

niin & näin 1/16

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

niin & näin 2/15

esineet & eläin & mustat vihkot

niin & näin 1/15

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

niin & näin 4/14

hulluus & kuolema

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

niin & näin 1/14

Miksi filosofiaa?

niin & näin 4/13

tuli & uni

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt, Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

niin & näin 4/11

Suomi 2011

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

niin & näin 3/07

taide & politiikka

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

Sivut