Olet täällä

niin & näin 2/19

niin & näin 2/19

sota

Verkkotekstit

Antti Salminen, Pääkirjoitus

Jarkko Halkonen, Haaste historianopetukselle: hukkuuko yksilön kokemus sodasta kansallisen tarinan puristuksessa?

Tommi Uschanov, Pihlström ja negatiivinen ajattelu – erään lukijan muistiinpanoja

Sami Pihlström, Huomioita Tommi Uschanovin huomioista

Sanna Tirkkonen, Lihan tunnustukset – Foucault'n tuotanto kasvaa yhä

 

Artikkelit image

Sauli Havu, Soitellen sosialismiin? Axel Honnethin sosialismikäsityksen kriittistä tarkastelua

Heikki Sirviö, ”Helvetin karnevaali riehuu halki maailman” – Materiaalitaistelun kokemus ja sodan merkitys Ernst Jüngerin ajattelussa

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Antti Salminen, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

7 Saara Moisio, Anna Ovaska & Pii Telakivi, Organisoitumisen omituiset tavat: tottumukset, taide ja tylsistyminen – Haastattelussa Alva Noë

Ulkomaailman kirjeenvaihtajat

16 Brooke Jarvis, Hyönteisten tuomiopäivä on koittanut

Sota

29 Vesa Kyllönen, Dasein taisteli, miehet kertovat – Ville Kivimäen Murtuneet mielet ja sotakokemuksen esihenkilökohtaisuus
37 Ville Kivimäki, Väärin koettu trauma – Kritiikin kritiikki
43 Maria Valkama, Sota ihmisen mittana – Iliaan agonistinen itsetulkinta
53 Tere Vadén, Öljynpaisumuksesta vedenpaisumukseen (Matthieu Auzanneau, Oil, Power and War. A Dark History)
62 Auringonkukkamafia, Miksi istuttaa kukkia salaa?
65 Ville Hämäläinen, Yksilö uskonsodassa
73 Marko Tikka, Natsikortti ja kommunistileimasin – Sotarikokset, akateeminen historiantutkimus ja kansallinen henki

Artikkeli

83 Sauli Havu, Soitellen sosialismiin? Axel Honnethin sosialismikäsityksen kriittistä tarkastelua image

Kolumni

92 Henriikka Tavi, Erään taistelun kuvaus

Niin vai näin

94 Tommi Uschanov, Pihlström ja negatiivinen ajattelu – erään lukijan muistiinpanoja
102 Sami Pihlström, Huomioita Tommi Uschanovin huomioista

Runous

106 Maria Matinmikko, Sydäntalvi

Elokuvat

108 HT Nuotio, Matkamuistoja marginaaleista – Berliinin 69. elokuvajuhlat
111 Ilpo Hirvonen, Välitiloissa: Lee Chang-dongin Burningin arvoitus ei-mistään

Otteita ajasta

118 Jouni Avelin, Koomikot demokratian turvana?
119 Sanna Tirkkonen, Lihan tunnustukset – Foucault'n tuotanto kasvaa yhä
121 Johan L. Pii, Alita – Väkivaltasokeus ja kokoperheensota
124 Joonas S. Martikainen, Dystopioita etsimässä ja kokemassa
126 Jaakko Vuori, Edellytys vai ennakkoluulo? Normaalin fenomenologiaa
128 Essi Vatilo, Moral Machines – Digitalisaation etiikkaa ja politiikkaa
130 Laika Nevalainen, Kokemuksen julkituomisen seuraukset

Kirjat

136 Onni Hirvonen, Demokraattisen kokeilullisuuden puolesta, kapitalismia vastaan (Axel Honneth, Sosialismin idea)
138 Päivi Mehtonen, Apua erämaassa (Olivia Kiwanuka, Vaeltajan lääkintäopas. Ensiapu ja välitön hoito retkillä ja erämaassa)
139 Antti Lampinen, (Tacitus, Germania)
143 Niina Vuolajärvi, Kuritonta marginaalihistoriaa (Kirsi Vainio-Korhonen, Musta-Maija ja Kirppu Kaisa – Seksityöläiset 1800-luvun alun Suomessa)
146 Seppo Sajama, Opas Spinozan hämmentämille (Juha Pietarinen, Opas Spinozan Etiikkaan)
 

Numeron taiteilijat

Tommi Musturi & Suvi Ermilä

Numeron kirjoittajat

image

Arkistosta

Jürgen Habermas & Jacques Derrida, Sodan jälkeen: Euroopan uudelleensyntyminen (2/04)
Ernst Jünger, Totaalinen liikekannallepano (2/12)
Jarkko S. Tuusvuori, Meidän poikamme meressä – Billy Aalto 100 vuotta (2/15)
Eeva Luhtakallio, Pienuudesta ja epäröinnistä (1/15)
Päivi Kosonen, Allons enfants, yötä päin! (1/13)
William James, Moraalinen vastine sodankäynnille (2/14)
Heta Gylling & Aki-Mauri Huhtinen, Väkivalta ja sota – Muuttavat yhteiskuntaa ja muuttuvat yhteiskunnan mukana (1/07)
Jukka Salmela, Pakko tappaa – Hyönteisten keräämisen tieteelliset perusteet 2/15)

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

niin & näin 1/21

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

niin & näin 2/20

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

niin & näin 1/20

Taide/Elämä

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

niin & näin 1/19

sivistys & esitys

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

niin & näin 2/18

väri & "hullut vuodet"

niin & näin 1/18

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

niin & näin 1/16

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

niin & näin 2/15

esineet & eläin & mustat vihkot

niin & näin 1/15

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

niin & näin 4/14

hulluus & kuolema

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

niin & näin 1/14

Miksi filosofiaa?

niin & näin 4/13

tuli & uni

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt, Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

niin & näin 4/11

Suomi 2011

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

niin & näin 3/07

taide & politiikka

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

Sivut