Olet täällä

niin & näin 2/23

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

Verkkotekstit

Kaisa Kortekallio, Pääkirjoitus

Eeva Houtbeckers, Toimeentulon kulttuurinen muutos kestävyysmurroksessa – Muistiinpanoja työn etnografiasta

Essi Varis, Hitaiden kuvien äärellä – Keskustelu Pauliina Mäkelän kanssa

Sofia Blanco Sequeiros, Auringonlaskuista autiomaahan (Aino Frilander, Los Angeles -esseet)

Jarkko S. Tuusvuori, Hallitustason äärioikeistolaisuus ja maan etu

 

Artikkelit image

Reijo Kupiainen, Tiedollinen luottamus – Voimmeko luottaa muilta saamaamme tietoon?

Erika Ruonakoski, Epäsuoran filosofian mahdollisuudet – Tiennäyttäjinä Søren Kierkegaard ja Christine de Pizan

Ville Hämäläinen, Epäsuorasta kommunikaatiosta, suoraan – Søren Kierkegaardin kommunikaation teoria ja käytäntö

 

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Kaisa Kortekallio, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

6 Sini Mononen, Toimia toisin – Pilvi Takalan Valvonnan alla on interventio vartijoiden kulttuuriin

Eläimellisyys

13 Salla Tuomivaara, Me olemme eläimiä, mutta eläin ei ole sitä mitä kuvittelemme – Mary Midgleyn uraauurtava eläinkäsitysten kritiikki
17 Mary Midgley, Eläimellisyyden käsite – Filosofia, etiikka ja eläinten käyttäytyminen

Kolumni

41 Eeva Houtbeckers, Toimeentulon kulttuurinen muutos kestävyysmurroksessa – Muistiinpanoja työn etnografiasta

Artikkeli

45 Reijo Kupiainen, Tiedollinen luottamus – Voimmeko luottaa muilta saamaamme tietoon? image

Epäsuora filosofia

55 Erika Ruonakoski, Epäsuoran filosofian mahdollisuudet – Tiennäyttäjinä Søren Kierkegaard ja Christine de Pizan image
71 Erika Ruonakoski, Katso kaaosta – Äärimmäisen Myönteisyyden Kuningatar puhuu
79 Päivi Mehtonen, Ilmestyksinä toteutuva ajattelu, Boëthiuksesta Christine de Pizaniin
87 Ville Hämäläinen, Epäsuorasta kommunikaatiosta, suoraan – Søren Kierkegaardin kommunikaation teoria ja käytäntö image
98 Aurora Ala-Hakula & Jaakko Vuori, Essee feministisenä utopiana – Keskustelu Aurora Ala-Hakulan kanssa
103 Irina Poleshchuk, Huolehtiva ajattelu – Toimijaverkkoteoria ja huolenpidon etiikka haasteina filosofisen ajattelun etiikalle
110 HARMAA, Ajatusharjoituksia I–II
114 Essi Varis, Hitaiden kuvien äärellä – Keskustelu Pauliina Mäkelän kanssa
120 Harri Mäcklin, Kuinka nähdä arvoitus ratkaisematta sitä – Huomioita esteettisen uppoutumisen fenomenologiasta

Taide

128 Katie McDougall, Yhteenkuulumisen hetkiä

Kolumni

132 Hanna-Riikka Roine, Laura Piippo, Ville-Pekka Sorsa & Esko Suoranta, Miksi demokratian kuvittelu on tärkeää, mutta vaikeaa?

Elokuva

134 Aurora Ala-Hakula, Kamerakynä ei kirjoita postikortteja – Katsaus audiovisuaalisen esseistiikan mahdollisuuksiin

Otteita ajasta

140 Ville Louekari, Ideoiden sota
144 Otso Latva-Somppi, Luonnon hämärästä hengen päivänvaloon – ja takaisin?
146 Tommi Kakko, Halvan sähkön aika
148 Lari Hokkanen, Selittävä tekijä – Ihmistieteellinen tutkimus ja tutkijat lavalla

Arviot

150 Anna Ovaska, Feministinen pedagogiikka nyt (Aino-Maija Elonheimo, Sari Miettinen, Hanna Ojala ja Tuija Saresma (toim.), Intersektionaalinen feministinen pedagogiikka)
152 Tuomas Aitonurmi, Osattomuuden musta sointi (Marja Kyllönen, Vainajaiset)
154 Sofia Blanco Sequeiros, Auringonlaskuista autiomaahan (Aino Frilander, Los Angeles -esseet)
156 Kari Väyrynen, Pedagogiikasta – Kantin filosofiaa yleistajuisimmillaan (Immanuel Kant, Pedagogiikasta)

 

Numeron kirjoittajat

 

Numeron taiteilijat:

Tanja Tuovila & Pauliina Mäkelä

image

Arkistosta

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

niin & näin 1/21

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

niin & näin 2/20

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

niin & näin 1/20

Taide/Elämä

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

niin & näin 1/19

sivistys & esitys

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

niin & näin 2/18

väri & "hullut vuodet"

niin & näin 1/18

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

niin & näin 1/16

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

niin & näin 2/15

esineet & eläin & mustat vihkot

niin & näin 1/15

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

niin & näin 4/14

hulluus & kuolema

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

niin & näin 1/14

Miksi filosofiaa?

niin & näin 4/13

tuli & uni

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt, Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

niin & näin 4/11

Suomi 2011

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

niin & näin 3/07

taide & politiikka

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

Sivut