Olet täällä

niin & näin 3/01

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

 

Painolehti

koko numero yhtenä tiedostona

Sisällys

Pääkirjoitus

Mikko Lahtinen, Pääkirjoitus

Keskustelua psykofyysisen ongelmasta

Lauri Rauhala, Onko psykofyysisen ongelma ratkaistavissa ja miten

Rousseau ja eriarvoisuuden alkuperä

Markku Mäki, Rousseaun Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä ja perusteista
Voltairen kirje Rousseaulle 30.8.1755
Merja Kylmäkoski, Itserakkaus ja itsensä rakastaminen Rousseaun teksteissä
Mikko Lahtinen, Jean-Jacques le optimiste: eriarvoistavat pakot, tasavertaisuuden mahdollisuus Rousseaulla

John Rawls 80 vuotta

Andreas Føllesdal, John Rawls 80 vuotta

Näkökulmia 1900-luvun filosofiaan

Leena Kakkori, Martin Heideggerin tulkinta Nietzschen filosofiasta
Marika Tuohimaa, Emmanuel Levinas ja vastuu Toisesta
Ville Lähde, Herbert Marcuse – Yhteiskuntakritiikin perustaa etsimässä

Filosofian näyttämöllepano

Timo Kaitaro, Molière ja filosofian näyttämöllepano

Kolumni

Arne Nevanlinna, Uskottavaa

Positioita

Jukka Hankamäki, Trancella sämpläten

Kolumni

Jukka Määttänen, Sukka ja reikä ilmiriidassa

Haastattelu

Annika Eronen, Keskustelu Torsti Lehtisen kanssa

Kirjat

Syksyn kirjoja
René Descartes: Teokset I (Vesa Oittinen)
Søren Kierkegaard: Toisto – yritelmä kokeellisen psykologian alueella
Søren Kierkegaard: Pelko ja vavistus - dialektista lyriikkaa
(Annika Eronen)
Lars Gustafsson: Merkillinen vapaus (Tere Vadén)
Elina Helander & Kaarina Kailo (toim.): Ei alkua, ei loppua – saamelaisten puheenvuoro (Tere Vadén)

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

Sivut