Olet täällä

niin & näin 3/17

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

Verkkotekstit

Tytti Rantanen, Pääkirjoitus

Jarkko S. Tuusvuori, Väistyneestä nobelistista – kerran vielä Dylan

Juho Rantala, Liiton ensimmäiset 40 vuotta

 

Artikkelit image

Heidi Fast, Sanaton ääni ruumiillisena kohtaamisena – Huomioita sensibiliteetistä ja virittäytymisen kyvystä

Ylva Gustafsson, Hur kan vetenskaplig forskning kring empati förklara empatins roll i vården?

Mika Perälä, Erojen havaitseminen aristoteelisessa havainnonfilosofiassa

Juhana Toivanen & José Filipe Silva, Internalismi, eksternalismi ja keskiaikainen havaintofilosofia

Jani Sinokki, Aistimukset ja interaktionismi – Mielen ja ruumiin vuorovaikutus Descartesin ontologiassa

Kimmo Alho & Viljami Salmela, Tarkkaavaisuus ja havaitseminen aivokuvantamisen näkökulmasta

Donnchadh O’Conaill, Perceptual Presence

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Tytti Rantanen, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

7 Tere Vadén, "Moderni PR ei auta" – Nafeez Mossadeg Ahmedin haastattelu

Ulkomaailman kirjeenvaihtaja

12 William Davies, Miten tilastot menettivät voimansa – ja miksi meidän tulisi pelätä, mitä siitä seuraa

Kohtaaminen

22 Heidi Fast, Sanaton ääni ruumiillisena kohtaamisena – Huomioita sensibiliteetistä ja virittäytymisen kyvystä image
32 Ylva Gustafsson, Hur kan vetenskaplig forskning kring empati förklara empatins roll i vården? image
44 Elise Liikala, Filosofisten ja teologisten keskustelujen hyödyllisyys – P4C-filosofointimenetelmä senioreiden parissa
49 Marja-Liisa Honkasalo, Ruumiillisuuden rajoilla

Kolumni

56 Pauli Rautiainen, Maaherra Wibeliuksen perintö

Havainto

59 José Filipe Silva, Havaitsemisen ongelmista: Huomioita johdannoksi
60 José Filipe Silva, Havainnon ja kognition rajoilla – Haastattelussa Josefa Toribio
69 Mika Perälä, Erojen havaitseminen aristoteelisessa havainnonfilosofiassa image
79 Juhana Toivanen & José Filipe Silva, Internalismi, eksternalismi ja keskiaikainen havaintofilosofia image
91 Jani Sinokki, Aistimukset ja interaktionismi  Mielen ja ruumiin vuorovaikutus Descartesin ontologiassa image
99 Kimmo Alho & Viljami Salmela, Tarkkaavaisuus ja havaitseminen aivokuvantamisen näkökulmasta image

Elokuvat

106 Jaakko Belt, Loppu on avoin – Carlos Saura, ajasta aikaan
110 Tytti Rantanen & Jaakko Belt, Kitisen kinokeitaalla

Otteita ajasta

114 Essi Syrén & Sini Mononen, Megaluokan mahalasku – Documenta 14 on hajanainen ja lattea kokonaisuus
122 Jouni Avelin, Tietämättömyys on aikamatkaajan paras kaveri
124 Noora Tienaho, Living in the Past – Otteita Pori Jazzeilta
127 Juho Rantala, Maakuntarock – Musiikkia meiltä ja maailmalta
130 Eero Suorsa, Kolonialismin katveesta. Haastattelussa Françoise Vergès
134 Hanna Karhu, Luovista syntyprosesseista monitieteisesti

Kirjat

135 Tommi Kakko, Eespäin brutaalein totuuksin (Jacques Rancière, Vapautunut katsoja)
136 Maria Salminen, Antiikin matkat sotaretkistä turismiin (Ari Saastamoinen, Tuhat tietä Roomaan. Matkustaminen antiikin maailmassa)
138 Tytti Rantanen, Kenen puolella pöytää istut, kuraattori? (Kuratointi. Yhdeksän nykytaiteen kuratoinnin käytäntöä, Toim. Taru Elfving & Mika Hannula)

Numeron taiteilijat

Jan Neva & Simo Mantere

image

Arkistosta

Havainto

W. V. O. Quine, Naturalisoitu epistemologia (3/2011)
Juho Hotanen, Merleau-Pontyn fenomenologinen paluu alkuperäiseen havaintoon (4/2003)
Hanna Hyvönen, Taidemaalarin ja filosofin työn rinnastuksia Merleau-Pontyn fenomenologiassa (4/2001)
Timo Kaitaro, Diderot, Condillac ja sokea geometrikko (4/2000)

Kohtaaminen

Marcelo Dascal, Ihmisten erilaisuuden haaste ja kommunikaation etiikka (3/2011)

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

niin & näin 1/21

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

niin & näin 2/20

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

niin & näin 1/20

Taide/Elämä

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

niin & näin 1/19

sivistys & esitys

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

niin & näin 2/18

väri & "hullut vuodet"

niin & näin 1/18

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

niin & näin 1/16

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

niin & näin 2/15

esineet & eläin & mustat vihkot

niin & näin 1/15

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

niin & näin 4/14

hulluus & kuolema

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

niin & näin 1/14

Miksi filosofiaa?

niin & näin 4/13

tuli & uni

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt, Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

niin & näin 4/11

Suomi 2011

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

niin & näin 3/07

taide & politiikka

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Sivut