Olet täällä

niin & näin 3/22

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

Verkkotekstit

Jaakko Belt, Pääkirjoitus 3/22

Markku Roinila, Tutkijan avoimet arkistot ja niiden käyttö

Raili Kauppi, Kasvaminen ihmiseksi

Elina Halttunen-Riikonen & Ville Räisänen, Matkanteon miehisyyttä purkamassa – haastattelussa filosofi Emily Thomas

 

Artikkelit image

Maija Aalto-Heinilä, Vastuu, ihmisarvo ja vammaisuus

Niko Noponen, Kasvatettavia vastuullistavat tunteemme

Markku Roinila, Leibniz ja universaalikirjasto

Esseen kirjoittamisen taito & kansainväliset filosofian olympialaiset (IPO)

Ilmari Hirvonen & Ukri Pulliainen, Miten essee kirjoitetaan? – Kansainväliset filosofian olympialaiset ja argumentoivan kirjoittamisen taito

Viime vuosina palkittuja suomalaisia IPO-esseitä: 
Amanda Häkkinen, Essee (kulta 2018)
Tuomas Ansio, Essee (pronssi 2019)
Aino Kujari, Essee (kunniamaininta 2022)

 

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Jaakko Belt, Pääkirjoitus 3/22

n & n -haastattelu

6 Tytti Rantanen, Pitele minua lujasti kiinni ajassa – Mathieu Amalricin haastattelu

Vapaus ja suuttumus

13 Peter Strawson, Vapaus ja suuttumus
31 Maija Aalto-Heinilä, Vastuu, ihmisarvo ja vammaisuus image
49 Niko Noponen, Kasvatettavia vastuullistavat tunteemme image

Kolumni

62 Mikko Poutanen & Sami Syrjämäki, Vapaa keskustelu ja totuus

Kirjasto

65 Maija Paavolainen & Markku Roinila, 2000-luvun tiedekirjasto – ei enää kirja- vaan tietovarasto
68 Jyrki Siukonen, Painavuudesta
71 Markku Roinila, Leibniz ja universaalikirjasto image
89 Sirkku Ikonen, Kirjasto kulttuurin laboratoriona
92 Yrsa Neuman, Vad är universitetsbiblioteket – för mig?
97 Jean Lukkarinen & Heidi Kurvinen, Katkonaisista kertomuksista tuleviin queer-historioihin – Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkyvyys muistiorganisaatioissa
106 Jari Palomäki, Raili Kaupin kirjastofilosofiaa
109 Raili Kauppi, Tieto, tiedon puute ja tiedon käyttö
113 Maija Paavolainen, Tiedon järjestäminen käytännössä

Kolumni

120 Simo Mikkonen, Historiantulkinnat muokkaavat Venäjää

Kaikuja koulusta

124 Ilmari Hirvonen & Ukri Pulliainen, Miten essee kirjoitetaan? – Kansainväliset filosofian olympialaiset ja argumentoivan kirjoittamisen taito

Runous

130 Milka Luhtaniemi, Fragmentteja

Elokuvat

132 Jaakko Belt & Tytti Rantanen, Jälleennäkemisissä – Päiviä ja öitä, joina ajatella elokuvaa Sodankylässä

Otteita ajasta

140 Peter Myrdal, Lilli Alanen (1941–2021): ett liv i filosofin
143 Ville Mäki, Älkää ajatelko lapsia, antakaa lasten ajatella itse! – Lapset, moraalipaniikki ja kasvu demokratiaan
146 Ville Räisänen, Missä materia loppuu ja mieli alkaa

Kirjat

148 Jan Forsman, Historiallisten naisfilosofien esiinmarssi (Martina Reuter (toim.), Miesvaltaa murtamassa. Varhaisten feministien filosofisia kirjoituksia; Rebecca Buxton & Lisa Whiting (toim.), Filosofian kuningattaret. Historian sivuutettujen ajattelijoiden elämä ja perintö; Torsti Lehtinen, Sofian sisaret. Filosofian historian vaikuttavat naiset.)
150 Pii Telakivi, Aivotieteen perusteita ja uusimpia tuulia (Synnöve Carlson & Riitta Hari (toim.), Aivoaakkoset)
152 Tere Vadén, Hengenelämää keräilyn ja sivilisaation välissä (Valdur Mikita, Lingvistinen metsä; Valdur Mikita, Kantarellin kuuntelun taito. Itämerensuomalaista maailmankuvaa etsimässä)

Numeron kirjoittajat

Numeron taiteilijat:
Sampo Sirkka & Jaakko Hukkanen

image

Arkistosta

Arkisto-teema numerossa 4/15.
Ismo Koskinen, Philosophia perennis Raili Kaupin ajattelussa (4/01)
Raili Kauppi, Tuokio Elysionissa eli keskustelua sivistyksestä (3/95)
Raili Kaupin bibliografiaa (3/95)
Jonathan Rée, Englantilainen filosofia 1950-luvulla (3/94)
Sonja Zekri, Valko-Venäjä ja vyöhykkeen vieraus (1/07)

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

niin & näin 1/21

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

niin & näin 2/20

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

niin & näin 1/20

Taide/Elämä

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

niin & näin 1/19

sivistys & esitys

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

niin & näin 2/18

väri & "hullut vuodet"

niin & näin 1/18

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

niin & näin 1/16

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

niin & näin 2/15

esineet & eläin & mustat vihkot

niin & näin 1/15

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

niin & näin 4/14

hulluus & kuolema

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

niin & näin 1/14

Miksi filosofiaa?

niin & näin 4/13

tuli & uni

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt, Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

niin & näin 4/11

Suomi 2011

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

niin & näin 3/07

taide & politiikka

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

Sivut