Olet täällä

Ilmaiset

Huhtala, Syrjämäki & Tuusvuori

6 846 think tankia sysii päättäjiä. Ideavaltaan pyrkii muitakin. Mitä tekee kansalainen? Raportin lähikuvassa Filosofian Akatemia.

Mika Hannula ym.

Taiteellisen tutkimuksen perusteet ovat muotoutumassa. Tilanne, jossa taiteellisen tutkimuksen luonne, menetelmät ja tavoitteet ovat vielä epäselviä, on riski ja mahdollisuus.

Backman & Luoto (toim.)

"Outoa tässä olemisen ajattelussa on sen yksinkertaisuus."

Kari Väyrynen

Ympäristöfilosofinen tutkimus ei saa unohtaa historiallista taustaansa.

Tere Vadén

Miksi karhulla on niin monta nimeä? Mitä tarkoittaa karhun paluu metsiin, joista se katosi? Entä mitä merkitystä tällä on luonnon ajattelemiselle?