Olet täällä

Ajattelu kasvatuksessa

Ajattelu kasvatuksessa

Kasvatusfilosofinen johdatus ajattelun taitojen opettamiseen

Hyvä kasvatus johdattaa kasvatettavia itsenäistymään ja ajattelemaan maailmaa omakohtaisesti. Ajatteleminen ei kuitenkaan ole yksinkertainen asia vaan monien ilmiöiden, toimien ja valmiuksien verkosto. Kasvatusfilosofian tärkeimpiin nykyklassikoihin kuuluva Ajattelu kasvatuksessa esittelee kriittisen, luovan ja huolehtivan ajattelun piirteet ja edellytykset. Teos jäsentää ajattelemista inhimillisenä toimintana ja muotoilee ajattelun opettamisen perusteet.

Yhdysvaltalaisprofessori Matthew Lipman tunnetaan parhaiten kaikkialle maailmaan levinneen ”filosofiaa lapsille ja nuorille” -lähestymistavan (philosophy for children, P4C) isänä. Hänellä on ollut mittaamaton vaikutus nykyisiin käsityksiimme lasten ajatteluvalmiuksista ja tutkivan ajattelun opettamisesta. Tässä pääteoksessaan Lipman avaa ajattelua edistävän kasvatuksen ja opetuksen peruskysymykset monipuolisesti ja perusteellisesti mutta silti helposti lähestyttävästi.

TULOSSA JOULUKUUSSA

Tulossa

Jaa tämä