Olet täällä

Väittely opetusmenetelmänä

Väittely opetusmenetelmänä

Kriittinen ajattelu, argumentaatio ja retoriikka käytännössä

Suomessa on puutetta debatin taitajista kaikilla tasoilla, kouluista eduskuntaan. Väittelyn käyttäminen yhtenä opetuksen työtapana peruskoulusta yliopistoon onkin yksi parhaista keinoista edistää kriittisen ajattelun, argumentaation ja retoriikan taitoja – ja keskusteluilmapiiriämme.

Puhe- ja argumentaatiotaitoa tarvitaan kaikkialla lehtikirjoituksista julkiseen puhumiseen, politiikasta tieteelliseen tutkimukseen, kaupankäynnistä oikeussaleihin ja opinnoista yksityiseen päätöksentekoon. Kriittinen ajattelu, argumentaatio ja puhetaito ovat toisistaan erottamattomia valmiuksia. Ne kuuluivat yhteen jo Antiikin klassisessa retoriikassa, joka tähdensi tilanteeseen soveltuvien esitystapojen tunnistamista, "kykyä havaita kunkin asian yhteydessä vakuuttava". Aktiivinen kansalainen tarvitsee juuri tällaista käytännöllistä järkeä, kykyä tilannearvioiden tekemiseen ja parhaiden ilmaisukeinojen valitsemiseen. Yhtä lailla kriittinen kansalainen tarvitsee näitä taitoja arvioidessaan ja vastustaessaan kaikkiin meihin kohdistuvien viestien paljoutta.

Väittely opetusmenetelmänä. Kriittisen ajattelun, argumentaation ja retoriikan taidot käytännössä katsastaa tiiviisti väittelyn historiaa ja teoriaa, jäsentelee selkeästi argumentaation ja retoriikan perusteet sekä antaa käytännönläheisen tuen väittelyiden toteuttamiseen pedagogisesti perusteltuna menetelmänä.

Lue kirjan alkusanat ja näytesivuja (PDF).

25 € (kestotilaajille –25 %)

Sisällys

Alkusanat
Kirjan taustasta ja sisällöstä  

I MIKSI VÄITTELYÄ? 
  Kriittinen ajattelu
  Väittely argumentaationa ja kommunikaationa
  Väittely ja retoriikka draamana 

II VÄITTELYN HISTORIAA
  Antiikki: dialektiikan ja retoriikan alkuperä 
  Keskiaika ja yliopistolaitoksen synty 
  Renessanssi ja uusi aika 
  Kohti nykyaikaa

III VÄITTELY, ARGUMENTAATIO ja RETORIIKKA
  Väittely argumentaationa ja retoriikkana
  Väittelymallien metaforat
  Argumentaation elementit 
  Päättelyn muodot
  Argumentaation virheet ja harhapäätelmät 
  Argumentaation rakentamisen keinot 
  Perusteiden pätevyysalueet
  Kielen tehokeinot 
  Argumentaation uskottavuus
  Puhetaito väittelyn tukena 
       Puheeseen valmistautuminen
    
  Puheen suunnittelu, rakenne ja tehtävät 
    
  Persoonan tukeminen
 
IV VÄITTELY NYKYAIKANA 
  Modernin kouludebatin synty ja tärkeimmät väittelymallit 
      Traditionaalinen väittelymalli 
      Ristikuulustelutekniikka
      British Union -väittely
      Lincoln–Douglas-väittely
      Ongelmanratkaisumalli

  Traditionaalinen väittely irlantilaisessa jesuiittakoulussa

V TRADITIONAALISESTA VÄITTELYSTÄ UUSIIN HAASTEISIIN 
  Uudet väittelymuodot 
      British Parliamentry Debate
      "Nuijasota" eli Mace Debate
      Muita uusia väittelymuotoja

  Väittelykilpailut ja -seurat
     Yliopistojen kansainväliset kilpailut ja väittelyseurat 
     Koulujen kansainväliset kilpailut 

  Joukkueväittelyn perustaidot 
      Tyyli 
      Sisältö
      Strategia

VI VÄITTELYT SUOMESSA 
  Väittely opetussuunnitelmissa ja oppikirjoissa
  Väittelykilpailut
      Sokrates-väittelykilpailu 
  Väittely opetuksen kokonaisuudessa
      Dialogi ja debatti 
      Väittely opetusmuotojen ketjussa
      Väittelyn pohjustaminen ja purkaminen

  Väittely yliopiston opetusmenetelmänä 
      Suomalaisten yliopistojen väittelyseurat

VII JÄLKISANAT

KIRJALLISUUS 
  Yleishyödyllistä kirjallisuutta ja verkkosivuja
  Lähteet
LIITTEET

Ajattelutaidot Kotimaiset

Jaa tämä