Olet täällä

Lähteitä kriittisen ajattelun opettamisen ja pedagogisen filosofoinnin tueksi

Lähteitä kriittisen ajattelun opettamisen ja pedagogisen filosofoinnin tueksi

niin & näin 4/17

Liite artikkeliin Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia. Pedagogisia perusteita

Kriittisen ajattelun teoriasta ja tutkimuksesta on kirjoitettu mittavasti filosofisessa ja psykologisessa tutkimuksessa. Seuraavaan listaan on valikoitu lähteitä, joissa on joko pääasiassa tai teoreettisemman sisällön ohella myös käytännöllisiä pedagogisia näkökulmia ja opetuksessa hyödynnettäviä ideoita. Joukossa on myös muutamia puhtaasti opetusideoiksi tai oppimateriaaleiksi tarkoitettuja kirjoja. Listattujen lisäksi angloamerikkalaisten yliopistojen oppikirjamarkkinoiden nimekkeistä löytyy hyvin runsaasti johdantotason opetukseen tarkoitettuja kriittisen ajattelun perusoppikirjoja (textbooks). Seuraavaa luetteloa kootessani olen kuitenkin pitänyt mielessä ensisijassa suomalaisen peruskoulu- ja lukio-opetuksen kontekstin. Joukossa on erityisesti lukuisia filosofianopetusta ja pedagogista filosofointia kriittisen ajattelun opettamisena käsitteleviä teoksia.

 

Kirjoja ja oppaita

Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Toim. Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila. Gaudeamus, Helsinki 1998.

Julian Baggini & Peter Fosl, Ajattelun pikkujättiläinen. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin, Tampere 2013. (Esittely: http://netn.fi/ajattelun-pikkujattilainen)

Julian Baggini & Peter Fosl, Etiikan pikkujättiläinen. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin, Tampere 2012. (Esittely: https://www.netn.fi/etiikan-pikkujattilainen)

Julian Baggini, Possu joka halusi tulla syödyksi – ja 99 muuta ajatusleikkiä. Suom. Maria Lyytinen. Ajatus, Helsinki 2007.

Normand Baillargeon, Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin, Tampere 2005. (Esittely: http://netn.fi/kirjat/normand-baillargeon-alyllisen-itsepuolustuksen-pikakurssi)

David Birch, Provocations. Philosophy for Secondary School. Crown House, London 2014. (Esittely: https://www.philosophy-foundation.org/resources)

Tracy Bowell & Gary Kemp, Critical Thinking. A Concise Guide. 4. laitos. Routledge, London 2015.

Stephen D. Brookfield, Teaching for Critical Thinking: Tools and Techniques to Help Students Question Their Assumptions. Jossey-Bass, San Francisco 2012.

Beate Børresen, Bo Malmhester & Tuukka Tomperi, Ajatellaan yhdessä. Taitavan ajattelun työkirja. niin & näin, Tampere 2011. (Esittely: http://netn.fi/kirjat/beate-borresen-bo-malmhester-tuukka-tomperi-ajatellaan-yhdessa-%E2%80%93-taitavan-ajattelun-tyokirja)

Philip Cam, Twenty Thinking Tools. Collaborative Inquiry for the Classroom. ACER, Melbourne 2006.

John Chaffee, Thinking Critically. 11. laitos. Cengage, Stamford 2015.

John Chaffee & Susan Carlson, Critical Thinking, Thoughtful Writing. A Rhetoric with Readings. 6. laitos. Cengage, Stamford 2015.

Martin Cohen, Critical Thinking Skills for Dummies. Wiley, Chichester 2015.

Alec Fisher, Critical Thinking. An Introduction. 2. laitos. Cambridge University Press, Cambridge 2011.

Robert Fisher, Teaching Thinking. Philosophical Inquiry in the Classroom. Bloomsbury, London 2013.

Clinton Golding, Thinking with Rich Concepts. Rich Concepts for Philosophical Questioning in the Classroom. Hawker Brownlow, Melbourne 2006.

Maughn Gregory ym., Filosofiaa lapsille ja nuorille. Käytännön käsikirja P4C-opetukseen. Suom. Jarkko S. Tuusvuori. niin & näin, Tampere 2010. (Esittely: http://netn.fi/kirjat/maughn-gregory-toim-filosofiaa-lapsille-nuorille-kaytannon-kasikirja)

Kai Hakkarainen, Kirsti Lonka & Lasse Lipponen: Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. WSOY, Helsinki 2004.

Kai Hakkarainen, Marianne Bollström-Huttunen, Riikka Pyysalo & Kirsti Lonka, Tutkiva oppiminen käytännössä. Opettajan matkaopas. WSOY, Helsinki 2005.

Patricia Hannam & Eugenio Echeverría, Philosophy with Teenagers. Nurturing a Moral Imagination for the 21st Century. Continuum, London 2009.

Daniel Kahneman, Ajattelu, nopeasti ja hitaasti. Suom. Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita, Helsinki 2012.

Deanna Kuhn, Education for Thinking. Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2005.

Leena Kurki & Tuukka Tomperi, Väittely opetusmenetelmänä. Kriittinen ajattelu, argumentaatio ja retoriikka käytännössä. niin & näin, Tampere 2011. (Esittely: http://netn.fi/kirjat/leena-kurki-tuukka-tomperi-vaittely-opetusmenetelmana-%E2%80%93-kriittinen-ajattelu-argumentaatio-ja-)

Stephen Law, Filosofiafailit. Suom. Terhi Vartia. WSOY, Helsinki 2001.

Matthew Lipman, Thinking in Education. 2. laitos. Cambridge University Press, Cambridge 2003.

Matthew Lipman, Ann Margaret Sharp & Frederik Oscanyan, Philosophy in the Classroom. Temple University Press, Philadelphia 1980.

Ruth Matthews & Jo Lally, The Thinking Teacher’s Toolkit. Critical Thinking, Thinking Skills and Global Perspectives. Continuum, London 2010.

Catherine C. McCall, Transforming Thinking. Philosophical Inquiry in the Primary and Secondary Classroom.  Routledge, Oxon 2009.

Jouko Mehtäläinen, Tiedollinen kasvatus ja ajattelun kehittäminen. Opetushallitus & Valtion painatuskeskus, Helsinki 1992.

Jane Mohr Lone & Michael Burroughs, Philosophy in Education. Questioning and Dialogue in Schools. Rowman & Littlefield, Lanham 2016.

Markus Neuvonen, Päätä viisaasti. Talentum, Helsinki 2014.

The Philosophy Shop. Ideas, activities and questions to get people, young and old, thinking philosophically. Toim. Peter Worley. Independent Thinking Press, Camarthen 2012. (Esittely: https://www.philosophy-foundation.org/resources)

Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Toim. Tuukka Tomperi & Hannu Juuso. niin & näin, Tampere 2008. (Esittely: http://netn.fi/kirjat/tuukka-tomperi-hannu-juuso-toim-sokrates-koulussa-itsenaisen-ja-yhteisollisen-ajattelun-edist)

Stuart Sutherland, Irrationality. The Enemy Within. 2. laitos. Pinter & Martin, London 2013.

Colin Swatridge, Oxford Guide to Effective Argument & Critical Thinking. Oxford University Press, Oxford 2014.

John L. Taylor, Think Again. A Philosophical Approach to Teaching. Continuum, London 2012.

Peter Worley, The If Machine. Philosophical Inquiry in the Classroom. Continuum, London 2010. (Esittely: https://www.philosophy-foundation.org/resources)

Jeff Zwiers & Marie Crawford, Academic Conversations. Classroom Talk That Fosters Critical Thinking and Content Understanding. Stenhouse, Portland 2010.

 

Verkkosivuja (kaikilla sivuilla myös osionsa opetusresursseille ja ideoille)

SAPERE. Philosophy for Children, Colleges, Communities: http://www.sapere.org.uk/

The Philosophy Foundation: https://www.philosophy-foundation.org/

PLATO. Philosophy Learning and Teaching Organization: https://www.plato-philosophy.org/

The P4C Co-operative: https://p4c.com/

SOPHIA. European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children: http://www.sophianetwork.eu/

Center for Philosophy for Children (University of Washington): https://depts.washington.edu/nwcenter/

Thinking Space: http://thinkingspace.org.uk/

Dialogue Works: http://www.dialogueworks.co.uk/

Dialogue Exchange: http://www.dialogue-exchange.co.uk/

The Philosophy Club: https://thephilosophyclub.com.au/

Teaching Children Philosophy: https://www.teachingchildrenphilosophy.org/

CriticalThinking.net (Robert Ennis): http://criticalthinking.net/

The Critical Thinking Community (Richard Paul): https://www.criticalthinking.org/

Akademie Kinder Philosophieren: https://kinder-philosophieren.de/akademie-kinder-philosophieren/

Institut de Pratiques Philosophiques (Oscar Brenifier): http://www.pratiques-philosophiques.fr/

Thinking Together Project: http://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/

Filo ry. Filosofiaa lapsille, nuorille ja yhteisöille: https://filory.fi/

Jaa tämä