Olet täällä

Tutustu niin & näin -lehteen ja -kirjoihin ilmaiseksi

Filosofinen aikakauslehti niin & näin on ilmestynyt jo yli 20 vuotta. Monipuolisen tiede- ja kulttuurilehden tilaaja saa kotiin kannettuna täyteläisen paketin tiedettä, politiikkaa, kulttuuria, ajankohtaiskeskustelua ja taidetta. Lehden kestotilaaja saa huokeaan hintaan neljä tuhtia lukupakettia vuodessa ja alennusta niin & näin -kirjoista.

Lehteen voi tutustua myös ilmaiseksi, sillä kaikki numerot vuosilta 1994–2012 voi ladata vapaasti pdf-tiedostoina tai erillisinä artikkeleina näiltä sivuilta. Myös osa kirjasarjan teoksista on luettavissa maksutta.

Ilmaiset numerot

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

PDF

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

PDF

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

PDF

niin & näin 4/11

Suomi 2011

PDF

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

PDF

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

PDF

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

PDF

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

PDF

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

PDF

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

PDF

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

PDF

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

PDF

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

PDF

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

PDF

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

PDF

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

PDF

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

PDF

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

PDF

niin & näin 3/07

taide & politiikka

PDF

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

PDF

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

PDF

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

PDF

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

PDF

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

PDF

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

PDF

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

PDF

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

PDF

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

PDF

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

PDF

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

PDF

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

PDF

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

PDF

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

PDF

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

PDF

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

PDF

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

PDF

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

PDF

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

PDF

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

PDF

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

PDF

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

PDF

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

PDF

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

PDF

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

PDF

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

PDF

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

PDF

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

PDF

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

PDF

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

PDF

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

PDF

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

PDF

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

PDF

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

PDF

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

PDF

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

PDF

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

PDF

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

PDF

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

PDF

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

PDF

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

PDF

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

PDF

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

PDF

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

PDF

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

PDF

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

PDF

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

PDF

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

PDF

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

PDF

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

PDF

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

PDF

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

PDF

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

PDF