Olet täällä

Aisti-informaatiosta havainnoksi: värikonstanssin ongelma

Aisti-informaatiosta havainnoksi: värikonstanssin ongelma

niin & näin 2/18
LiiteKoko
PDF icon netn182-11.pdf284.75 KB

Värit auttavat meitä jäsentämään näkökentän kohteita objekteiksi ja niiden taustoiksi, helpottavat objektien tunnistamista sekä tarjoavat tietoa pintojen ja materiaalien ominaisuuksista. Silmiin tuleva valo ei kuitenkaan suoraan kerro pintojen ominaisuuksista, sillä se riippuu aina sekä valaistuksesta että siitä, miten nämä pinnat heijastavat valoa. Ihmisen näköjärjestelmä kykenee – ainakin osittain – ratkaisemaan tämän ”värikonstanssin” ongelman: värihavaintomme on suhteellisen pysyvä huolimatta suuristakin muutoksista valaistuksessa. Aiemmin opitulla tiedolla ja ennakko-oletuksilla on mahdollisesti tärkeä rooli värikonstanssissa, sillä ennalta opittu tieto auttaa rajaamaan mahdollisia tapoja tulkita aistisignaali pinnoiksi ja valaistuksiksi. Lue lisää...

Asiasanat: aistihavainnot, havaintofilosofia, havaitseminen, näkeminen, näkötutkimus, väri, värikonstanssi
Teema/osio: Väri
Paperilehden sivut: 57–66

Jaa tämä