Lehti

Digitaalisuus tuli filosofiaan. Digitaaliset opetusvälineet ja ajattelun taitojen opettaminen yliopistossa

Yliopistojen opetusta digitalisoidaan kiihtyvällä vauhdilla. Tätä varten on kehitetty lukuisia erilaisia alustoja ja sovelluksia. Vuosina 2018 ja 2019 työryhmämme rakensi Helsingin yliopiston etiikan johdantokurssin kokonaan uusiksi digitaalisia alustoja käyttäen. Näiden pilottikurssien perusteella esitämme kolme johtopäätöstä: Digitaaliset menetelmät ja välineet sopivat hyvin filosofian opetukseen, mutta niiden käyttö vaatii opettajilta omien pedagogisten asenteiden, menetelmien ja kurssin päämäärien huolellista reflektointia ja arviointia. Digiopetus ei vähennä opettajien työmääriä, mutta tekee parhaimmillaan opetuksesta entistä interaktiivisempaa ja mahdollistaa nopeamman reagoimisen opiskelijoilta saatuun palautteeseen. Lisäksi välineiden ja oppimateriaalien tulee olla joustavia, yksinkertaisesti käytettävissä ja helposti uudistettavissa, jotta digiopetus toimisi tarkoituksenmukaisesti. Lue lisää…