Lehti

Diotiman erôs – Tietäminen ja yksilöön kohdistuva halu Platonin Pidoissa