Lehti

Rauno K. Rintanen, Code Square #4 (2023), niin & näin 1/2024, 60, yksityiskohta teoksesta. Kuva: Mikko Ovaska.

”Emotionaalisen hätänsä herrat” – Diabeteksen hoito tunnekäytäntönä 1900-luvun lopun suomalaisessa psykosomatiikassa

Psykosomatiikka on pieni luku lääketieteen historiassa, mutta siihen perehtyminen kertoo paljon kehon ja tunteiden vuorovaikutukseen kohdistuvista käsityksistä. Tarkastelen kulttuurintutkija Monique Scheerin ’tunnekäytäntöjen’ (emotional practices) käsitteen avulla, kuinka tunteisiin vaikuttaminen tuli osaksi tyypin 1 diabetesta koskevaa psykosomatiikan keskustelua 1900-luvun lopun Suomessa. Diabeetikoilta alettiin vaatia tunnetaitoja, kuten tunteiden nimeämistä, säätelyä ja kommunikaatiota, mikä kieli muutoksista sekä lääketieteellisessä diskurssissa että kulttuurisessa keskusteluilmapiirissä. Lue lisää…