Lehti

Filosofian historian historiallinen rekonstruktio – Skinner, intentiot ja anakronismit