Lehti

Hur kan vetenskaplig forskning kring empati förklara empatins roll i vården?

Under de senaste tjugo åren har det skett en märkbar ökning i rådgivande litteratur inom olika sociala yrken angående metoder för att bli mer ”emotionellt intelligent” och att lära sig att ”lyssna empatiskt”. Detta avspeglar en ökad medvetenhet om vikten av att bemöta patienter, elever och kunder på ett omtänksamt sätt. Särskilt inom hälsovården betonas beaktandet av patientens perspektiv och också lyssnandet på patienten. Samtidigt kan man idag se en märkbar ökning i vetenskaplig forskning kring empati, där man intresserar sig för den neurologiska och psykologiska grunden för empati. Finns det ett samband mellan dagens krav på effektivitet i vården och det ökande vetenskapliga intresset för empati? Är empati ett medel för att effektivera vården eller handlar empati om att möta och respektera en människa? Läs mer…