Lehti

Jaakko Hintikka, Ludwig Wittgenstein ja vuosisatamme filosofian kahtiajako