Lehti

Katsomusopetuksen kehittäminen

 

Ingressi

Keskustelu katsomusaineista on kuulunut asiaan 1960-luvulta lähtien aina yleissivistävää koulutusta uudistettaessa. Se on toistunut hyvin samantapaisin argumentein kuin 1920-luvulla, jolloin asia alun perin ratkaistiin. Samoissa poteroissa pysytteleminen kielii siitä, että uskonnon aseman muuttumista Suomessa 1900-luvulla ei ole vielä osattu sovittaa koulutodellisuuteen. Poteroista pääsemiseksi ehdotan uudenlaista tapaa jäsentää moraalikasvatus ja katsomusopetus koulussa.

 

Katsomusaineteemapaketin sivulle