Lehti

Maailmaa ei saa muuttaa runoksi – Haastattelussa Hassan Blasim

Teema/osio

kirjallisuus

Asiasanat

haastattelut

Tekijät

Noora Tienaho

Henkilöviitteet

Hassan Blasim

Lehden sivut

7–10