Lehti

Numeron 2/22 kirjoittajat

Anna-Mari Almila, jatkuvan oppimisen sosiologian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Sezgin Boynik, Dr Soc. Sci., tutkija ja julkaisija, Helsinki
René Char, runoilija, 1907–1988
Sauli Havu, YTK, Tampereen yliopisto
Minna Henriksson, kuvataiteilija, Helsinki
Kaisa Häkkinen, suomen kielen emeritaprofessori, Turun yliopisto
David Inglis, professori, sosiologia, Helsingin yliopisto
Anna Jensen, väitöskirjatutkija, kuraattori, Aalto-yliopisto
Tommi Kakko, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
Päivi Mehtonen, kirjallisuudentutkija, dosentti, Tampere
Heikki Mäki-Kulmala, FT, yliopistonlehtori, 1951–2014
Anna Penttilä, YTM, Jyväskylän yliopisto
Olli Pyyhtinen, professori, sosiologia Tampereen yliopisto
Panu Raatikainen, FT, filosofian professori, Tampereen yliopisto
Tytti Rantanen, FM, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto
Margrit Shildrick, Guest Professor of Gender and Knowledge Production, Tukholman yliopisto & Adjunct Professor of Critical Disability Studies, York University, Toronto
Jyrki Siukonen, kuvataiteilija, Tampere
Sami Sjöberg, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto
Essi Syrén, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto
Sofia Blanco Sequeiros, VTM, kirjallisuuskriitikko, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Alexandra Urakova, tutkija, Tampereen yliopisto; dosentti, Helsingin yliopisto
Veli-Matti Värri, FT, kasvatusfilosofian professori, Tampereen yliopisto