Lehti

Numeron kirjoittajat 2/21

Marke Ahonen, klassillisen filologian dosentti, Helsingin yliopisto

Jouni Avelin, kustannustoimittaja, Turku

Heidi Backström, kulttuurituottaja ja kirjoittaja, Helsinki

Samuli Björninen, FT, kirjallisuustieteen ma. yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Rimma Erkko, filosofian maisteri, Tampere

Ursula K. Le Guin (1929–2018), yhdysvaltalainen kirjailija,

Elina Halttunen-Riikonen, FM, Tampere

Marja-Liisa Honkasalo, kulttuurin ja terveyden professori (ema.), Turun yliopisto, vieraileva tutkija, Taiteellisen tutkimuksen keskus, Taideyliopisto

Tommi Kakko, FT, yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto

Sirkka Knuuttila, dos. FT, LL, Helsingin yliopisto

Aino Kujari, opiskelija, Kerttulin lukio

Vesa Kyllönen, FT, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki

Oskar Lindholm, LK, Helsingin yliopisto

Pekka Louhiala, LT, PhD, lääketieteen filosofian ja etiikan professori, Tampereen yliopisto

Ville Lähde, tutkija, BIOS, Lempäälä

Joonas Martikainen, VTT, Helsingin yliopisto

Anna Ovaska, FT, tutkijatohtori, Koneen säätiö/Tampereen yliopisto

Riikka Papunen, TeM, näyttelijä-tutkija, Tampereen yliopisto

Tytti Rantanen, FM, päätoimittaja, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Luciana Rathsam, biologi, ympäristökysymyksiin erikoistunut brasilialainen tiedetoimittaja

Tarja Rautiainen-Keskustalo, musiikintutkimuksen professori, Tampereen yliopisto

H. K. Riikonen, FT, yleisen kirjallisuustieteen professori (emer.), Helsingin yliopisto

Pekka Sauri, Ph.D., Helsinki

Jyrki Siukonen, KuT, taiteilija, tutkija

Åsa Slotte, FT, filosofian tutkija, Åbo Akademi

Sami Syrjämäki, FT, runoilija, julkaisupäällikkö, Helsinki

Tuija Takala, tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto, käytännöllisen filosofian dosentti, Helsingin yliopisto

Sanna Tirkkonen, VTT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Heidelbergin yliopistosairaala

Jarkko S. Tuusvuori, Helsinki

Susanne Uusitalo, VTT, tutkijatohtori, TIAS & Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos, Turun yliopisto.

Lääketiede-teeman toimitus: Anna Ovaska