Lehti

Otteita teoksesta Yksinkeltainen on kaksinkeltaista