Lehti

Poliittinen köyhyys toimijuuden kokemuksen murtumisena – Fenomenologinen lähestymistapa poliittiseen vapauteen ja sen ehtoihin

Poliittisen osallistumisen epätasa-arvo on puhuttanut demokratian tutkijoita jo vuosikymmeniä. Yksi tapa lähestyä ilmiötä on ollut puhua ”poliittisesta köyhyydestä” omana yhteiskunnallisen epätasa-arvon muotonaan. Osallistumattomuuden takana piilee usein kokemus poliittisen toimijuuden menettämisestä. Tämän kokemuksen syihin pääsee käsiksi vain perehtymällä fenomenologian keinoin toimijuuden ja vapauden intersubjektiivisiin ehtoihin. Lue lisää…