Lehti

Suomalaisten yliopistojen avointa julkaisemista koskevia linjauksia ja tietokantoja rinnakkaistallennukseen

Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistosta löytyvät Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Maanpuolustuskorkeakoulun, Sibelius-Akatemian, Turun yliopiston ja Åbo Akademin kokoelmat, joista osassa on rinnakkaistallennettuja artikkeleita.