Lehti

Universaali keho? Itsen tarkkailu mindfulness-valmennuksissa

Tutkijat määrittelevät mindfulnessin hyväksyväksi tietoiseksi läsnäoloksi. Siihen tähtäävissä harjoituksissa kiinnitetään tietoisesti huomio kulloiseenkin hetkeen siten, että huomio pysyy yksilön välittömässä kokemuksessa. Läsnäolon kokemukseen pyritään suhtautumaan ei-arvioivasti. Yhteiskunnallisessa keskustelussa puhutaan myös laajemmin tietoisuustaidoista, joilla viitataan meditatiivisiin harjoituksiin ja niiden sovelluksiin hyvinvoinnin alalla. Artikkelissa selvitetään, millaisia merkityksiä kehon tarkkailu saa mindfulness-koulutusten sosiaalisissa ympäristöissä ja millaisia kehonkuvia koulutuksissa esitetään. Miten oletus universaalista kehosta sopii yhteen ruumiin ja sukupuolen moninaisuuden, erilaisten kehon kokemusten ja normeja rikkovien tuntemusten kanssa? Lue lisää…