Lehti

von Wright om Wittgensteins förhållande till sin tid. Ett referat av Cora Diamonds von Wright -föreläsning