Olet täällä

Bonnierin Akateeminen kirjakauppa heikensi sittenkin pienlehtien tarjontaa

Kuukausi sitten uutisoitiin Akateemisen kirjakaupan ilmoituksesta, jonka mukaan pienlevikkisten aikakauslehtien eli kulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtien myyminen lopetetaan Akateemisen myymälöissä. Päätös liittyi kirjakaupan myymiseen Bonnierille.

Ilmoitus herätti näkyvää kritiikkiä ja nostatti protesteja. Keskustelu osoitti, että Akateemisella kirjakaupalla oletetaan edelleen olevan erityinen asema kansalaisyhteiskunnan julkisuuden, älyllisen kulttuurin ja sivistyksen ylläpidossa. Pienlehtien saatavuus on myös merkittävä tasavertaisuus- ja vähemmistökysymys, sillä monet lehdistä palvelevat erityisryhmiä, joita koskevaa tietoa ja keskustelua ei valtajulkisuudesta kattavasti löydy. Samalla lehdet toimivat erikoistuneiden asiantuntijapiirien ja laajemman yleisön välisinä linkkeinä, joiden olemassaolo on elintärkeää yhteiskunnallisen keskustelun tason säilyttämiselle.

Akateemisen päätöstä vastustavaa adressia kerättiin verkossa. Kohu kuitenkin laantui välittömästi (samoin suljettiin adressin nimienkeruu), kun muutamaa päivää myöhemmin mediassa kerrottiin Akateemisen kirjakaupan pyörtäneen päätöksensä. Tiedotusvälineet ja yleisö ovatkin ilmeisesti siinä käsityksessä, että protesti tehosi ja Akateeminen perääntyi asiassa. Asianlaita ei kuitenkaan ole näin hyvä. Uutisointi toki kertoo Akateemisen onnistuneesta medianhallinnasta.

Tarkempi tieto Akateemisen ratkaisusta on seuraava:

  • Pienlehtien myynti lopetetaan kaikista muista Akateemisen myymälöistä paitsi Helsingin keskustan Akateemisesta.
  • Myös Helsingin keskustassa myyntiin palautetaan vain valikoima eli tiettyjä kirjakaupan valitsemia lehtiä.
  • Näitäkin lehtiä otetaan myyntiin vain sen verran kuin kerrallaan hyllyihin mahtuu eli myyntivarastoa ja siten täydennysvaraa ei enää ole.
  • Myymättä jääviä lehtiä ei enää lähetetä takaisin edes lehden omalla kustannuksella (mikä on ollut aiempi käytäntö).

Akateemisen kirjakaupan omistaja Stockmann on saanut tähän saakka Opetus- ja kulttuuriministeriön tukea pienlevikkisten lehtien myymiseen. Vuodesta 2013 lähtien tuki on ollut 15 000 euroa vuodessa. Lisäksi Akateemisen myyntiprovisio irtonumeroiden myyntihinnasta on ollut tavallisesti 50 %.  Tästä huolimatta Akateeminen on perustellut pienlehtivalikoiman poistamista myynnin kannattamattomuudella.

Pienlehtien myymälöissä viemä hyllymetrimäärä on Helsingin keskustan kirjakauppaa lukuun ottamatta ollut kuitenkin hyvin vähäinen tähänkin asti. Lehdet ovat myös itse vastanneet numeroiden lähetys- ja palautuskuluista. Näillä myyntiehdoilla Akateemisen lehtimyynti ei ole ollut lehdille itselleenkään taloudellisesti kannattavaa, mutta näkyvyys kirjakaupoissa on ollut tärkeää.

Yleisölle myyntipisteet ovat vastaavasti tarjonneet mahdollisuuden tutustua lehtiin ja niiden irtonumeroihin ennen osto- tai tilauspäätöstä, mikä ei ole verkossa samalla tavalla mahdollista. Valikoituja lehtiä on ollut irtonumeromyynnissä Akateemisen lisäksi ainoastaan joidenkin kaupunkien yksityisissä pienkirjakaupoissa ja lehtikahviloissa.

Alussa mainitut sivistysarvot merkitsevät suomalaisessakin julkisuudessa ja kulttuurissa yhä vähemmän kaupallisen logiikan vastapainona, kun kulttuurialan omistussuhteet keskittyvät ja etääntyvät kansallisen julkisuuden perinteistä. Pohjoismaihin keskittynyt mutta maailmanlaajuisesti toimiva Bonnier-konserni omistaa entuudestaan Suomessa muun muassa kustannusyhtiöt WSOY:n ja Tammen sekä televisioyhtiö MTV:n. Lisäksi Bonnierin kustannustoimintaan kuuluu joukko aikakauslehtiä. Koko yritysryväs esiteltynä konsernin verkkosivuilla.

Kulttuuri- ja mielipidelehtien liitto Kultti ry on kuitenkin onneksi avannut verkkoon Kulttikiskan, jossa lehtiä on kattavasti tarjolla niin irtonumero- kuin tilausmyynnissäkin:

Irtonumero- ja tilausmyynti toimii samoin useimpien lehtien omilta verkkosivuilta. Filosofinen aikakauslehti niin & näin on myös digitoinut vuosikertojaan muutaman vuoden viiveellä vapaasti verkkoarkistossa luettaviksi.

Jaa tämä