Olet täällä

Eurooppalaisen filosofian seuralle TSV:n Kordelinin tiedepalkinto

Ensimmäistä kertaa jaettu TSV:n Kordelinin tiedepalkinto myönnettiin Eurooppalaisen filosofian seuralle aktiivisesta tieteen ja tieteellisen seuratoiminnan edistämisestä. Alfred Kordelinin säätiön Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahastosta jaettavalla palkinnolla halutaan antaa tunnustusta tieteellisille seuroille. 10 000 €:n suuruinen palkinto jaetaan jatkossa vuosittain.

TSV:n Kordelinin tiedepalkinto on suunnattu tieteellisille seuroille tai seura-aktiiveille, jotka ovat osoittaneet erityistä ansiokkuutta tiedetapahtumien järjestämisessä, avoimen julkaisemisen edistämisessä, tiedeviestinnässä tai tieteellisten seurojen toiminnan näkyväksi tekemisessä. Voittajan valitsee palkintotoimikunta, johon kuuluu edustajia Tieteellisten seurain valtuuskunnasta sekä Alfred Kordelinin säätiöstä.

Eurooppalaisen filosofian seura on palkintotoimikunnan mukaan toiminut esimerkillisesti kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla:

”Eurooppalaisen filosofian seura on avoimen julkaisemisen pioneereja Suomessa. Kaikki seuran julkaiseman niin & näin -lehden vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan avoimesti verkossa yhtä aikaa uuden numeron ilmestymisen kanssa. Koko lehti julkaistaan verkossa kahden vuoden embargolla. Myös seuran julkaisemassa niin & näin -kirjasarjassa on julkaistu teoksia, jotka ovat avoimesti saatavilla. Seuran ylläpitämä Filosofia.fi-portaali perustuu kokonaan avoimeen julkaisemiseen.

Eurooppalaisen filosofian seura ja sen aktiivijäsenet ovat osallistuneet yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa, järjestäneet tietokirjoittamisen kursseja sekä esiintyneet ja luennoineet monissa tiede- ja kulttuuritapahtumissa. Lisäksi seura järjestää säännöllisesti tiedetapahtumia suurelle yleisölle, aikuisille ja lapsille.”

Eurooppalaisen filosofian seuran moneen suuntaan avautuvalle toiminnalle on keskeistä yhteisöllisyys. Haluamme edistää tieteellistä julkaisutoimintaa, ajattelutaitoja ja julkista järjenkäyttöä koko yhteiskunnan iloksi ja hyödyksi.

Kiitämme kaikkia lehden, kirjasarjan, portaalin ja tapahtumien tekijöitä, avustajia, mahdollistajia, rahoittajia, lukijoita, käyttäjiä, yleisöä, kollegoitamme – ystäviämme tieteellisen toiminnan saralla. Työ avoimen julkaisemisen, tieteen näkyvyyden, julkisen keskustelun, sivistyksen ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden puolesta jatkuu!

niin & näin -lehteä, niin & näin -kirjoja sekä Filosofia.fi-verkkoportaalia julkaisevalle Eurooppalaisen filosofian seuralle on lisäksi myönnetty Suomen tiedekustantajien liiton tunnustuspalkinto vuonna 2013. niin & näin -lehti on saanut myös Opetusministeriön laatulehtipalkinnon vuonna 2010 sekä Kultti ry:n laatulehtipalkinnon vuonna 2017.

Jaa tämä