Olet täällä

niin & näin 2/23 ilmestynyt!

niin & näin paneutuu kesänumerossaan 2/2023 eläimellisyyden käsitteeseen ja epäsuoran filosofian mahdollisuuksiin.

niin & näin2/2023: teemoina Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

Eläimellisyys-teemassa julkaistaan käännös moraalifilosofi Mary Midgleyn 50 vuotta sitten ilmestyneestä esseestä. Midgley erittelee kriittisesti eläimellisyyden käsitettä länsimaisessa kulttuurissa. Ympäristöfilosofi Ville Lähteen suomentaman esseen ajankohtaisuutta esittelee sosiologi ja eläinoikeusaktivisti Salla Tuomivaara.

Epäsuoraa filosofiaa ruoditaan filosofiaa ja taiteita yhdistävän HARMAA-hankkeen johdolla. Kattava ja monipuolinen teemapaketti sisältää muiden muassa Erika Ruonakosken vertaisarvioidun artikkelin epäsuoran filosofian mahdollisuuksista yhteiskunnallisessa ajattelussa, Ville Hämäläisen tutkimusartikkelin Søren Kierkegaardin epäsuorasta kommunikaatiosta ja useita esseitä, joissa paneudutaan filosofisen ajattelun kokemuksellisiin ja intuitiivisiin puoliin. Filosofian ja taiteen limityksiä tutkaillaan kahdessa dialogissa sekä kokeellisissa ajatusharjoituksissa. Teeman visuaalisesta ajattelusta vastaa taiteilija Pauliina Mäkelä, joka on myös suunnitellut numeron kannen.

Teemapakettien lisäksi numerossa julkaistaan ajankohtaista ja ajatonta luettavaa. Numeron avaavassa haastattelussa taiteilija Pilvi Takala kertoo uppoutumisestaan vartijoiden työhön. Reijo Kupiaisen vertaisarvioitu artikkeli erittelee tiedollisen luottamuksen haastetta salaliittoteorioiden ajassa. Aurora Ala-Hakula pohtii audiovisuaalisen esseistiikan nykytilaa ja Katie McDougall kuulumisen tunnetta paikkasidonnaisen taiteen tekemisprosessissa.

Otteita ajasta -palstalla käsitellään Ukrainan sotaa, G. W. F. Hegelin ajankohtaisuutta, suomalaisen yhteiskunnan rakenteellista pessimismiä ja tiedeviestinnällistä Selittävä tekijä -esitystä. Kirja-arvioissa luetaan Marja Kyllösen Vainajaisia, Aino Frilanderin Los Angeles -esseitä, Intersektionaalista feminististä pedagogiikkaa ja Immanuel Kantin Pedagogiikasta-teosta. Numeron kolumnit ovat laatineet Eeva Houtbeckers sekä Kuvittele, demokratia! -hankkeen tutkijat.

Numeron taiteilijat ovat Tanja Tuovila ja Pauliina Mäkelä.

Numeron 2/2023 sisällysluetteloon, vapaasti luettaviin verkkoteksteihin ja kaikille avoimeen juttuarkistoon voi tutustua lehden verkkosivuilla: www.netn.fi

Yhteydenotot

niin & näin -päätoimittaja (paatoimittaja(at)netn.fi): 
Kaisa Kortekallio, 040 822 7773

yhteyspäällikkö, ilmoitukset ja tilaukset:
Jukka Kangasniemi, 
jukka.m.kangasniemi(at)gmail.com, 040 721 4891

Jaa tämä