Olet täällä

niin & näin 3/2016: teemoina itsen kertominen sekä kasvit ja sienet

Filosofisen niin & näin -aikakauslehden syysnumerossa 3/2016 tarkastellaan minuuden kertomista. Toisessa teemakokonaisuudessa syvennytään kasvien ja sienten saloihin.

Minäkertomuksilta on vaikea välttyä nykyisessä minä-keskeisessä mediamaisemassa. Galen Strawsonin essee ”En ole kertomus” rusikoi käsitystä, jonka mukaan kerronnallisuus on suotava, jopa välttämätön tapa hahmottaa itseyttä ja elämää. Teemaan haastatellut filosofit Marya Schechtman, Dominic Murphy ja Daniel D. Hutto eivät ole heittämässä kertomusta itsen ymmärtämisen ja sosiaalisen olemisen välineenä romukoppaan, mutta he pohtivat kertomuksellisuuden filosofisia ja eettisiä reunaehtoja. Maria Mäkelä havainnollistaa, miten jopa sisustaminen inspiroivilla mietelauseilla kääntyy mutkikkaaksi ja ristiriitaiseksi minuuden performanssiksi.

Kasvit & sienet -teemassa tarjotaan kaksi historiallista lähestymistapaa eri elämänmuotojen yhteyksiin. Lääkäri, filosofi Julien Offray de la Mettrie tutkailee valistusesseistiikan klassikossaan "Ihmiskasvi" muun muassa kasvien ja ihmisten lisääntymisen yhtäläisyyksiä ja eroja. Mutta onko kasveilla sielu? Tämän kysymyksen parissa askaroivat jo antiikin filosofit, kuten Marke Ahosen katsauksesta käy ilmi. Antti Salminen ja Tommi Kakko lähestyvät sieniä salaperäisinä rajaolentoina, joilla on aivan oma asemansa psykedeelisessä filosofiassa. Sienten ja kasvien taiteelliseen olemukseen paneudutaan taiteilijakaksikko IC-98:n haastattelussa.

Kirja-arviot ja ajankohtaisotteet tarjoilevat parhaita paloja viimeaikaisesta tiede-, kulttuuri- ja julkaisusadosta. Helsingissä kesäkuussa vieraillut Jacques Rancière kommentoi poliittisen taiteen konkreettisia mahdollisuuksia. Kolumnipaikalla kaunokirjallisuuden kääntäjä Raisa Porrasmaa kuvaa japanilaisen minän uppoamista osaksi hienovaraista maisemaa.

Numeron päähaastattelussa Teatterikorkeakoulun dramaturgian professori, Todellisuuden tutkimuskeskuksen perustajajäseniin kuuluva Katariina Numminen kommentoi teatterin viimeaikaista kehitystä tapahtumallisuudesta ja dokumenttiteatterista henkilökohtaisten aiheiden käsittelyyn.

Lehden taiteilijoista Camilla Vuorenmaa tutkii maalausta ja veistämistä yhdistävissä teoksissaan yksilön arkisiakin kokemuksia, kun taas Kalle Hamm ja Dzamil Kamanger ryöpsäyttävät lehden sivuille kurittoman vieraslajien ja kuvitteellisten kasvien puutarhansa.

Syysnumeron 3/2016 sisällysluetteloon, vapaasti luettaviin verkkoteksteihin ja kaikille avoimen juttuarkiston helmiin voi tutustua lehden verkkosivuilla.

Yhteydenotot
niin & näin -päätoimittajat (paatoimittaja@netn.fi):
Anna Ovaska, 040 569 5052
Tytti Rantanen, 040 741 8992

yhteyspäällikkö, ilmoitukset ja tilaukset:
Jukka Kangasniemi (jukka.m.kangasniemi@gmail.com), 040 721 4891

Jaa tämä