Olet täällä

niin & näin 3/2022 on ilmestynyt

Syysnumeron pääteemat ovat ”Kirjasto” ja ”Vapaus ja suuttumus”.

Muhkean niin & näin 3/2022:n Kirjasto-teemassa kaikkien tuntemaa instituutiota lähestytään ajattelun aiheena, tieteen tukirakenteena, kulttuurin laboratoriona, työpaikkana ja sivistyksen lähteenä. Laajassa teemakokonaisuudessa esitellään niin G. W. Leibnizin (1646–1716) kuin professori Raili Kaupin (1920–1995) kirjastourasta kumpuavaa kirjastofilosofiaa ja punnitaan kirjojen painoa. Jean Lukkarinen ja Heidi Kurvinen luotaavat artikkelissaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkyvyyttä kotimaisissa muistiorganisaatioissa. Teematoimittajat Maija Paavolainen ja Markku Roinila sekä Åbo Akademin kirjaston ylikirjastonhoitaja Yrsa Neuman pohtivat teksteissään tiedekirjastojen nykytilaa ja muuttuvan kirjastotyön luonnetta.

Syysnumeron toinen teemapaketti rakentuu brittifilosofi Peter Strawsonin (1919–2006) vuonna 1962 pitämän esitelmän ”Vapaus ja suuttumus” ympärille. Niko Noposen käännöksenä ensi kertaa suomeksi ilmestyvä klassikkoteksti lähestyy vapaan tahdon ongelmaa ihmistenvälisten suhteiden ja reaktiivisten tunteiden näkökulmasta. Noponen soveltaa vertaisarvioidussa artikkelissaan Strawsonin ajatuksia vastuulliseksi kasvattamisen kysymyksiin. Maija Aalto-Heinilä puolestaan käsittelee tutkimusartikkelissaan vammaisten ihmisten ihmisarvoa, osallisuutta ja autonomiaa päivittämällä Strawsonin käsityksiä ja erittelemällä ongelmallisia kyvykkyysoletuksia.

niin & näin 3/2022 on muutenkin monipuolinen lukupaketti. Sodankylän elokuvajuhlilla vieraillut ohjaaja-näyttelijä Mathieu Amalric kuvaa numeron avaushaastattelussa elävästi elokuvanteon mahdollisuuksia sekä eri taidemuotojen kykyä tallentaa oman aikansa tuntoja. Festivaalin runsaaseen satoon palataan elokuvapalstalla. Numeron taiteellista antia täydentää sikermä runoilija ja dramaturgi Milka Luhtaniemen fragmentteja.

Kolumneissa Simo Mikkonen ruotii historiapolitiikkaa Venäjällä ja Mikko Poutanen & Sami Syrjämäki erittelevät julkisen keskustelun reunaehtoja. Kaikuja koulusta -palstalla opitaan, miten kirjoitetaan hyvä filosofinen essee. Ajankohtaisotteissa puidaan moraalipaniikkia ja muistellaan emeritaprofessori Lilli Alasta (1941–2021). Kirja-arvioissa kartoitetaan filosofian historian naisia, aivotutkimuksen uusia tuulia ja virolaista hengenelämää.

Numeron taiteilijat ovat Jaakko Hukkanen ja Sampo Sirkka.

Numeron 3/2022 sisällysluetteloon, vapaasti luettaviin verkkoteksteihin ja kaikille avoimeen juttuarkistoon voi tutustua lehden verkkosivuilla: www.netn.fi

Yhteydenotot

niin & näin -päätoimittaja (paatoimittaja@netn.fi): 
Jaakko Belt, 040 5926 971

yhteyspäällikkö, ilmoitukset ja tilaukset:
Jukka Kangasniemi, jukka.m.kangasniemi@gmail.com, 040 721 4891

Jaa tämä