Olet täällä

niin & näin -lehden joulunumero 4/2019 ilmestynyt!

Teemoina tiedostamaton, trauma & luovuus.

Filosofisen niin & näin -lehden vuoden viimeisessä numerossa tarkastellaan mielen tiedostamattomia prosesseja, traumaattisia kokemuksia ja luovuutta. Lehden avaa emeritaprofessori Leila Haaparannan haastattelu. Rationaalisuuttakin eritellyt filosofi alleviivaa järjen rajoja: niin toisia ihmisiä kohdatessa kuin filosofiaa harjoittaessa on jätettävä tilaa epävarmuudelle ja tunnustettava oma tietämättömyytensä.

Numeron teema-artikkeleissa tiedostamattoman käsitteeseen ja sen historiaan pureudutaan paitsi psykoanalyysin, myös ruumiinfenomenologian ja feministisen teorian näkökulmista. Filosofi, psykiatri Thomas Fuchs hahmottelee käännösartikkelissaan ”Ruumiin muisti ja tiedostamaton” ymmärrystä tiedostamattomasta ruumiillisena ja tilallisena ilmiönä. Tiedostamaton ei ole mielen ”syvyyksissä” piilevä vieras alue kuten Sigmund Freud kuvasi, vaan se ilmenee yksilön ruumiillisessa kokemuksessa, toiminnassa ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Anna Ovaskan teemajohdannossa käsitystä tiedostamattoman kehollisuudesta täydennetään kulttuurisilla ja feministisillä näkökulmilla ja sovelletaan kirjailija Roxane Gayn muistelmateokseen Hunger. Sanna Tirkkonen puolestaan tarkastelee seksuaaliseen väkivaltaan usein liittyvää lamaantumiskokemusta. Lamaantumisen piirteiden eritteleminen auttaa ymmärtämään väkivallan aiheuttamaa traumaa ja tähdentää, miksi uuden raiskauslainsäädännön olisi huomioitava suostumuksen puute.

Laura Oulanteen ja Elise Nykäsen artikkelit pureutuvat modernististen naiskirjailijoiden tapoihin esittää tiedostamatonta ruumiillisina ja tilallisina rajoitteina sekä kulttuurisina normeina, jotka muovaavat yksilöiden elämää. Jussi Saarisen ja Joona Taipaleen artikkelissa avataan psykoanalyytikko, kehityspsykologi Donald Winnicottin näkemystä luovuudesta tasapainoiluna, jossa yksilön kyky luoda oma maailmansa ja todellisuuden realiteetit kohtaavat. Samaten Jarkko Tontti pohtii esseessään, miten kaunokirjallisuus kytkeytyy varhaisiin kokemuksiin ja luoviin kykyihin. Teemaosion lopuksi Asko Nivala luotaa tiedostamattoman käsitteen juuria saksalaisessa romantiikassa.

Sini Mononen tarkastelee tutkimusartikkelissaan Pilvi Takalan teosta Admirer ja sen tapoja esittää ja purkaa virtuaalista, verkossa tapahtuvaa väkivaltaa. Lehden muilla palstoilla Katri Tenhola avaa Blade Runner 2049 -elokuvan ja Vladimir Nabokovin Pale Fire -romaanin yhteyksiä. Ilpo Hirvonen vierailee Rakkautta & Anarkiaa -festivaaleilla ja Aleksi Lohtaja puolestaan Milanon triennaalissa. Antony Fredrikssonin ja Marja Jalavan kolumneissa aiheina ovat koti, juuret, historia ja kokemuksen käsite. Kirja-arvioissa käsitellään muun muassa Anselm Canterburylaisen tekstejä, oikeudenmukaisuuden ongelmia, Frantz Fanonin poliittisia kirjoituksia, kaunokirjallisuuden lukemista sekä kasvatusta ekokriisin aikakaudella.

Numeron taiteilijat ovat Marja Viitahuhta ja Heidi Lampenius. Viitahuhdan valokuva- ja postikorttikollaaseissa mennyt maailma herää henkiin ja Lampeniuksen murretuissa akryyli- ja mustetöissä kohtaavat abstrakti ja esittävä.

Sisällysluetteloon ja verkossa luettaviin teksteihin pääsee tutustumaan lehden verkkosivuilla.

 

Yhteydenotot

Anna Ovaska, päätoimittaja, anna.ovaska[at]gmail.com, 040 5695 052

Jukka Kangasniemi, yhteyspäällikkö, ilmoitukset ja tilaukset, jukka.m.kangasniemi[at]gmail.com, 040 721 4891

 

niin & näin (netn.fi) on vuodesta 1994 ilmestynyt laajan yleisön tiede- ja kulttuurilehti, jota julkaisee Eurooppalaisen filosofian seura ry. Yhdistys julkaisee myös niin & näin -kirjasarjaa ja pitää yllä filosofian verkkoportaalia Filosofia.fi.

Jaa tämä