Olet täällä

niin & näin -lehden kesänumero 2/2017 ilmestynyt – teemoina ruumiillinen mieli, sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

Filosofisen niin & näin -lehden kesänumerossa pohditaan mielenfilosofian uusia tuulia, perehdytään puheen tekoluonteeseen sekä ruoditaan journalismin nykytilaa.

Numeron avaavassa haastattelussa kirjailija Siri Hustvedt puhuu mielen ja ruumiin kahtiajaon ongelmista, neurotieteistä, intersubjektiivisuudesta ja taiteen kokemisesta. Psykologi Robert Epstein kertoo käännöstekstissä, miksi aivot eivät ole tietokone, ja Renne Pesonen puolestaan selvittää, mitä tietokonemetaforalla oikein tarkoitetaan. Mielen ruumiillisuutta tarkastellaan myös enaktiivisesta näkökulmasta, jonka mukaan mieli syntyy maailmassa toimimalla. Lisäksi syvennytään kaunokirjallisuuden tapoihin ymmärtää ja kuvata mieltä.

Kielifilosofi J. L. Austinin puhetekoteoriaa ja sen sovelluksia eritellään numeron toisessa teemassa. Teemajohdannossa Risto Koskensilta opastaa Austinin ajatteluun. Artikkeleissa ja katsauksissa pohditaan kielifilosofian, keskustelunanalyysin, sukupuolentutkimuksen, oikeustieteen ja turvallisuuspolitiikan näkökulmista, miten sanoilla tehdään asioita ja luodaan todellisuutta.

Tutkimuksen yhteiskunnallisen merkityksen ja tieteen popularisoinnin kysymyksiä ruoditaan läpi numeron. Frank Martela ja Sanna Tirkkonen keskustelevat tutkijan tehtävästä yksilöiden hyvinvoinnin tukemisessa. Reima Välimäki pohtii kolumnissaan, mikä rooli keskiajantutkijalla voi olla nykymaailman hahmottamisessa. Julkinen viestintä -teemapaketissa arvioidaan joukko viime vuosina julkaistuja teoksia. Jarkko S. Tuusvuori ruotii Yle-kohua ja kriittisen julkisen keskustelun tarvetta yhteiskunnassa.

Yhdysvaltojen nykytilanne puhuttaa niin ikään pitkin lehteä. Siri Hustvedt pureutuu haastattelussa Donald Trumpin valtaannousuun ja politiikan tekemiseen tunteilla. Juha Vuori analysoi turvallisuuteen ja uhkien luomiseen keskittyvää puhetta austinilaisen puhetekoteorian valossa. Ajankohtaispalstan haastattelussa Julian Honkasalo kysyy, kuka kelpaa kansalaiseksi, ja avaa sukupuolen moninaisuuden ja lisääntymisen kontrolloinnin merkityksiä.

Numeron taiteilijat ovat dokumentaarisen ja lavastetun valokuvan rajapinnoilla työskentelevät Aino Aksenja ja Ville Lenkkeri. Aksenjan sarjassa Death, Divorce and Detroit liikutaan Detroitin maisemissa. Lenkkeri puolestaan tallentaa entisen kotikaupunkinsa Mäntän elämää isä-aiheisessa sarjassa Pikkukaupungin sairaskertomus.

Sisällysluetteloon ja verkossa luettaviin teksteihin pääsee tutustumaan lehden verkkosivuilla.

 

Yhteydenotot

Anna Ovaska, päätoimittaja, anna.ovaska[at]gmail.com, 040 5695 052
Jukka Kangasniemi, yhteyspäällikkö, ilmoitukset ja tilaukset, jukka.m.kangasniemi[at]gmail.com, 040 721 4891

niin & näin (netn.fi) on vuodesta 1994 ilmestynyt laajan yleisön tiede- ja kulttuurilehti, jota julkaisee Eurooppalaisen filosofian seura ry. Yhdistys julkaisee myös niin & näin -kirjasarjaa ja pitää yllä filosofian verkkoportaalia Filosofia.fi.

Jaa tämä