Olet täällä

Tuukka Tomperin väitöstilaisuus 22.4. klo 12

niin & näin -lehden pitkäaikainen toimittaja ja tietokirjailija Tuukka Tomperi väittelee lauantaina 22.4. klo 12 alkaen Tampereen yliopistolla Väinö Linna -salissa.

niin & näin -kirjat julkaisee Tomperin väitöskirjan Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia – filosofia oppiaineena ja kasvatuksena.

Ajankohtainen tutkimus on ensimmäinen filosofian oppiainetta käsittelevä suomalainen väitöskirja. Samalla se silloittaa pedagogisen filosofoinnin ja lukio-opetuksen kuilua, joka on säilynyt varsin laveana. Luodessaan kokonaiskuvaa filosofiasta oppiaineena kirja johdattaa pohtimaan kriittisesti, mitä filosofianopetus oikeastaan on ja millaisista lähtökohdista se voisi toteuttaa suuret kasvatukselliset lupauksensa. Teos sisältää myös laajan katsauksen filosofian oppiaineen historiaan suomalaisessa lukiossa.

Lisää teoksesta: http://www.netn.fi/kirjat/filosofianopetus

Tampereen yliopiston tiedote väitöstilaisuudesta: http://www.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumat/filosofianopetus-ja-pedagoginen-filosofia

Jaa tämä