Olet täällä

"Euroopan" ja "lännen" kriisi Carl Schmittin ja Hannah Arendtin poliittisessa ajattelussa

"Euroopan" ja "lännen" kriisi Carl Schmittin ja Hannah Arendtin poliittisessa ajattelussa

niin & näin 3/19
LiiteKoko
PDF icon netn193-16.pdf205.28 KB

Carl Schmittin (1888–1985) ja Hannah Arendtin (1906–1975) poliittinen ajattelu avaa ajankohtaisen näkökulman keskusteluun Euroopan ja lännen käsitteistä. Sekä Schmittin että Arendtin poliittisen teorian ytimessä on kertomus eurooppalaisen politiikkatradition synnystä ja sen kriisiytymisestä modernina aikakautena. He tarjoavat kaksi erilaista tapaa ymmärtää länsimaista historiaa, 1900-luvun poliittista maailmaa ja sen erilaisia kriisejä sekä kansainvälisen politiikan tulevaisuutta. Lue lisää...

Asiasanat: kertomus, kriisi, Eurooppa, politiikan teoria, politiikantutkimus
Teema/osio: Katsausartikkeli
Henkilöviitteet: Arendt, Hannah, Schmitt, Carl
Paperilehden sivut: 91–102

Jaa tämä