Olet täällä

Filosofista etiikkaa ja elämänkatsomustietoa ei voi korvata

Filosofista etiikkaa ja elämänkatsomustietoa ei voi korvata

niin & näin 1/13
LiiteKoko
PDF icon netn131-13.pdf92.3 KB

Ingressi

Keskustelu suomalaisesta katsomusopetuksesta kietoutuu arvokasvatukseen. Nykyisen eriytetyn mallin puolestapuhujat korostavat, että jokaisen tulee saada oman arvomaailmansa ja identiteettinsä mukaista opetusta. Kaikille yhteisen uskontotiedon kannattajat taas liputtavat katsomusten- ja kulttuurienvälisen arvodialogin puolesta. Nämä leirit näyttävät jakavan yhteisen lähtökohdan: arvokasvatus voi kantaa hedelmää vain uskontojen maaperässä, ja erityisen kauhistuttavaa olisi, jos koululaiset turmeltaisiin filosofisella etiikalla.

 

Katsomusaineteemapaketin sivulle

 

Asiasanat: elämänkatsomustieto, etiikka, filosofia lukiossa
Teema/osio: keskustelu katsomusaineista
Paperilehden sivut: 71–73

Jaa tämä