Olet täällä

Mikä nykyfilosofiassa on vialla?

Mikä nykyfilosofiassa on vialla?

niin & näin 1/14
Kääntäjä(t): Koskensilta, Risto;

Ingressi: Läntinen filosofia jakautuu kolmeen osaan: analyyttiseen filosofiaan, mannermaiseen filosofiaan ja filosofianhistoriaan. Eikä niistä yksikään ole hyvällä tolalla. Analyyttinen filosofia suhtautuu epäilevästi filosofian tieteellisyyteen, eikä se siksi välitä tosimaailmasta. Mannermainen filosofointi ei koskaan ole kunnollisen teoreettista, ja se räätälöidään jo ennakolta sopimaan erinäisiin poliittisiin ja eettisiin johtopäätöksiin. Filosofianhistoriaa tutkitaan lähinnä alueellisista lähtökohdista: tutkimuskohde määräytyy sen mukaan, mihin kansallisuuteen tai kulttuuriin filosofi lukeutuu, ei niinkään hänen työnsä objektiivisen arvon perusteella. Vain välttämällä nämä sudenkuopat voidaan filosofiassa saavuttaa edistystä.

 

Julkaisuoikeuksien rajoitusten vuoksi artikkeli ei ole saatavilla verkkoarkistossa.

 

 

Jaa tämä