Olet täällä

Pääkirjoitus 1/21

Pääkirjoitus 1/21

niin & näin 1/21

Todellisuuden tulkitsijat


Kuva: Toni Laurila.

Tammikuussa viestipalvelu Twitter ryhtyi poikkeuksellisen merkittävään tekstin tulkintaan. Yhdysvaltain kongressitaloon oli hyökätty, ja hyökkäystä oli lietsonut maan istuva, pian väistyvä presidentti muun muassa omissa twiiteissään. Presidentti oli jo kuukausia toistanut nykyään nimellä ”äänestäjäpetos” (voter fraud) tunnettua salaliittoteoriaa. Sen mukaan hän tulisi häviämään ”vilpilliset” vaalit, ja kun näin todella kävi, pettyneet ja vihaiset kannattajat yrittivät estää äänestystuloksen vahvistamisen valtaamalla kongressin. He epäonnistuivat, mutta yksi väkivaltaisuuksien seuraus oli, että Twitter päätti sulkea presidentin käyttäjätilin.

Ongelma kuitenkin on, että presidentti ei koskaan aivan suoraan sanonut kannattajilleen Twitterissä tai muuallakaan, että ”menkää ja vallatkaa kongressitalo”. Pikemminkin hän loi ympärilleen niin sanottua stokastista eli satunnaista terrorismia: poliittista väkivaltaa, jonka tarkat ilmenemismuodot ovat ennalta arvaamattomia myös niiden alkuunpanijoille.1 Presidentin ensisijainen vaikutuskeino oli puhua julkisuudessa jatkuvasti petoksesta ja kehottaa ihmisiä taisteluun, ja kannattajat tulkitsivat hänen sanomisiaan omista lähtökohdistaan. Lopputuloksena kongressitalon saleissa nähtiin salaliittoteoreetikoita ja presidentin kannattajia taistelu- ja naamiaisasuihin pukeutuneina, etelävaltioiden lippua heiluttaen. Ihmisiä loukkaantui ja kuoli. Niin presidentti kuin muu maailma seurasivat tapahtumia televisiosta ja Twitteristä.

Sosiaalisen median suuryritys joutui päättämään, miten reagoida väkivaltaan, jota tuotettiin sen luomalta alustalta käsin. Tekstien tulkinnalla ja lähilukemisella oli tärkeä rooli tässä ratkaisussa. Kaksi päivää kongressitalon valtauksen jälkeen Twitter julkaisi lausunnon, jossa perusteltiin päätöstä sulkea presidentin käyttäjätili pysyvästi. Siinä esitetään tulkinta kahdesta presidentin samana päivänä julkaisemasta twiitistä, joissa tämä kannusti seuraajiaan ja ilmoitti, ettei aio osallistua uuden presidentin virkaanastujaisiin2. Tiedotteessa kiinnitetään huomiota presidentin viestien kontekstiin, niiden sanamuotoihin ja retorisiin vaikutuskeinoihin, keskinäiseen yhteyteen sekä siihen, millaisia tulkintoja viestien lukijat puolestaan tekivät presidentin sanoista sosiaalisessa mediassa:

– Laaja joukko presidentti Trumpin kannattajia tulkitsee presidentti Trumpin lausuntoa, jonka mukaan hän ei aio osallistua virkaanastujaisiin, lisätodisteena siitä, että vaalitulos ei ollut laillinen. He katsovat, että Trump kiistää aiemman, esikuntapäällikkö Dan Scavinon välityksellä kahdella twiitillä esittämänsä vakuutuksen, että 20. tammikuuta tapahtuisi ”rauhanomainen vallanvaihto”3.
– Jälkimmäinen twiitti voi myös rohkaista mahdollisia väkivallantekoja suunnittelevia ajattelemaan, että virkaanastujaiset olisivat ”varma” kohde, koska presidentti ei osallistu niihin.
– Tapa käyttää sanoja ”Amerikkalaiset Patriootit” kuvatessaan joitain hänen kannattajiaan tulkitaan niin ikään tueksi niille, jotka syyllistyivät väkivallantekoihin Yhdysvaltain kongressitalolla.
– Maininta, että hänen kannattajillaan on ”VALTAVA ÄÄNI [joka ulottuu] kauas tulevaisuuteen” ja että ”Heitä ei tulla kohtelemaan epäkunnioittavasti tai epäoikeudenmukaisesti millään tavalla tai missään muodossa!!!” tulkitaan lisäosoitukseksi siitä, että presidentti Trump ei suunnittele ”rauhanomaista vallanvaihtoa” vaan pikemminkin aikoo jatkaa niiden tukemista, vahvistamista ja suojelua, jotka uskovat hänen voittaneen vaalit.
– Twitterissä ja sen ulkopuolella on jo alkanut ilmaantua lisää suunnitelmia tulevista aseistetuista mielenosoituksista, myös ehdotuksia toisesta hyökkäyksestä Yhdysvaltain kongressitaloon ja osavaltioiden lainsäädäntörakennuksiin 17. tammikuuta 2021.4

Twitterin luennassa olennaista on ensinnäkin se, miten presidentti viestii kahdella eri tasolla. Samalla kun virallisia viestintäkanavia pitkin (presidentin esikunnan välityksellä) vakuutellaan rauhanomaista vallanvaihtoa, twiiteillä välitetään viestiä, joka horjuttaa virallista lausuntoa. Kannattajia ohjataan ajattelemaan, että ”todellinen” viesti on Twitterissä eli ”suoraan” Trumpilta itseltään saatu ja että Trumpin oman esikunnan viestistä ei tule välittää – se toistaa ”virallista totuutta”, joka siis salaliittoajattelun monimutkaisessa logiikassa ei ole totta (huolimatta siitä, että viesti on peräisin Trumpin omasta hallinnosta). Toiseksi merkille pantavaa on, miten presidentti ulottaa isänmaallisia mielikuvia väkivallantekijöihin kannustamalla äänestäjiään joukkona ja ilmaisee heille näin piilevästi tukeaan. Kolmanneksi Twitter kiinnittää huomiota presidentin kannattajien toimintaan sosiaalisessa mediassa: niihin väkivaltaisiin suunnitelmiin, joita viesteissä liikkuu.

*

Avaamalla Trumpin viestinnän keinoja ja viestien vastaanottoa Twitter pystyi perustelemaan suhteellisen tarkasti ja lyhyessä tilassa, millä tavoin presidentin viestit yllyttivät väkivaltaan. Kongressitalon valtausta helmikuussa peranneessa virkarikosoikeudenkäynnissä yritettiin osoittaa sama, mutta presidentti vapautettiin nopeasti syytteistä häntä tukeneiden senaattorien äänillä. Twitteriä ei toki voi erityisesti kehua asian ”hoitamisesta” tai vastuunkannosta. Se oli tehnyt vuosia voittoa presidentin väkivaltaa lietsovilla puheilla, ja viestipalvelun toimintalogiikka perustuu edelleen monenlaisten vihapuheen muotojen levittämiseen. Tammikuussa otettiin kuitenkin uusi askel poliittista väkivaltaa ja vihapuhetta vastaan, kun Trumpin sanoihin ja niiden tulkintaan reagoitiin ja niitä vastaan toimittiin konkreettisesti sekä merkittävän sosiaalisen median yhtiön johdossa että tiedotusvälineissä.

Vielä viime joulukuussa kansallisen turvallisuuden asiantuntija Juliette Kayyem kirjoitti niin ikään Twitterissä, että olemme ”jääneet jumiin Trumpin sanojen tulkintaan ja tekstuaalisiin kiistoihin siitä, mitä hän tarkoitti sanomalla, että ’vapauttakaa Michigan’ tai ’vetäytykää ja olkaa valmiina’. Samaan aikaan hänen seuraajansa tietävät TÄSMÄLLEEN, mitä hän tarkoittaa.”5 Kayyem on oikeassa. Mutta kongressitalon valtauksen aikana kävi viimeistään selväksi, että myös monet väkivaltaan osallistuneista olivat hämillään ja epävarmoja siitä, mitä presidentti heiltä tahtoi. Mikrofoneihin tallentui pohdintoja siitä, oliko päämäärä jo saavutettu vai ei ja tuliko jo lähteä kotiin vaiko ei. Kun sanat muuttuvat teoiksi, tulkinnan epävarmuus ja sen ongelmat nousevat kirkkaina esiin: onko päämääränä todella hirttää varapresidentti? Samaan aikaan stokastisen poliittisen väkivallan rakenteeseen kuuluu, että sen alkulähde on suojattu: kun edes tekojen tekijät eivät tiedä, mikä niiden tarkoitus on, lietsoja vapautuu lähes taatusti vastuusta.

*

Viime vuosien keskusteluita äärioikeiston noususta ja vihapuheesta on määrittänyt loputon taistelu merkityksistä ja tulkinnoista, ja tämä ulottuu laajalle Trumpin maailman ulkopuolelle. Satunnaista, ennakoimatonta väkivaltaa lietsova retoriikka hyödyntää ja kutsuu monimutkaisia tulkinnan verkostoja. Tämä tulee hyvin esiin poliittisissa väkivallanteoissa, joiden motiiveista ja jopa tekijöistä pyritään strategisesti luomaan epävarmuutta. Lisäksi on ollut pitkään tiedossa, miten ääriliikkeiden retoriikassa esimerkiksi rasististen tai misogyynisten viestien merkityksiä hämärretään väittämällä, että ne ovat huumoria tai ironiaa, tai piiloutumalla sen taakse, että esitetään ”vain kysymyksiä”. Internetissä kiertävillä symboleilla, metaforilla, kuvilla ja meemeillä voidaan viestiä monitulkintaisesti niin, että väkivaltaan lietsova tai ihmisryhmiä alentava viesti voidaan aina tarpeen tullen kiistää.

Samaan aikaan kyky tulkita viestejä ja niiden vaikutuskeinoja sekä seurata merkitysten syntymistä ja välittymistä tulee yhä tärkeämmäksi: Miten merkityksiä luodaan? Miten erilaiset retoriset keinot toimivat? Miten kiinnittää huomiota paitsi siihen, mitä viestissä sanotaan tai kuvataan, myös siihen, millaisia vaikutuksia sillä on?

Ihmis- ja yhteiskuntatieteellisellä tutkimuksella ja opetuksella on tässä kaikessa keskeinen rooli. Tässä numerossa julkaistussa Reima Välimäen, Olli Seurin ja Anna Ristilän artikkelissa esimerkiksi näytetään, miten pseudohistoriaa levittämällä voidaan välittää äärioikeistolaisia ajatuksia. Myös taiteentutkimuksen parissa työskentelevät tuntevat monitulkintaisuuden kysymykset hyvin. Esimerkiksi Jemina Lindholmin ja Kaura Raudaskosken feminististä taidepedagogiikkaa avaavassa tekstissä pohditaan, millaisista lähtökohdista tulkintoja tehdään ja miten tulkinta vaikuttaa todellisuuteen.

Tulkitsijalla on valtaa: on tärkeää kiinnittää huomio sekä viestien kirjoittajien oletettuihin tarkoituksiin että siihen, millä tavoin viestejä tuotetaan ja tulkitaan. On myös tärkeää ymmärtää, että tekijän tarkoitus ja se, mitä hän sanoo omasta tarkoituksestaan, voivat olla kaksi hyvin eri asiaa.


Viitteet & Kirjallisuus

  1. 1. Tosin tässä tapauksessa Trumpin kannattajien väkivaltaisista suunnitelmista 6.1.2021 oli ennakkotietoja ja edelleen tutkitaan, miksi kongressin suojelussa epäonnistuttiin.
  2. 2. Trump twiittasi 8.1.2021: ”Niillä 75 000 000 suurella Amerikkalaisella Patriootilla, jotka äänestivät minua, AMERIKKAA ENSIN ja AMERIKAN TEKEMISTÄ SUUREKSI JÄLLEEN, tulee olemaan VALTAVA ÄÄNI kauas tulevaisuuteen. Heitä ei tulla kohtelemaan epäkunnioittavasti tai epäoikeudenmukaisesti millään tavalla tai missään muodossa!!!” Pian tämän jälkeen hän twiittasi: ”Tiedoksi kaikille kysyjille: en aio osallistua virkaanastujaisiin 20. tammikuuta.” Verkossa: blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension.html
  3. 3. Scavino julkaisi Trumpin lausunnon rauhanomaisesta vallanvaihdosta 7.1.2021. Verkossa: twitter.com/DanScavino/status/1347103015493361664
  4. 4. Permanent suspension of @realDonaldTrump. Twitter 8.1.2021. Verkossa: blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension.html
  5. 5. Kayyemin esimerkit viittaavat Trumpin osallisuuteen Michiganin kuvernöörin kidnappausyrityksen suunnittelussa sekä siihen, miten Trump kieltäytyi vaaliväittelyssä tuomitsemasta äärioikeistolaista Proud Boys -järjestöä ja sen sijaan pyysi heitä ”olemaan valmiina” (stand by). Verkossa: twitter.com/juliettekayyem/status/1338549546163515395

Jaa tämä