Olet täällä

Rakkaus, yhteiskunta ja omaisuus Hegelin ja Levinasin filosofiassa

Rakkaus, yhteiskunta ja omaisuus Hegelin ja Levinasin filosofiassa

niin & näin 1/23

Emmanuel Levinasin ja G. W. F. Hegelin ajattelun erot nousevat esille useammin kuin yhtäläisyydet. Levinasille Hegel edustaa länsimaisen filosofian perinnettä, jossa ei anneta lainkaan sijaa absoluuttiselle toiseudelle, eikä hänen määritelmänsä mukaan siten myöskään todelliselle etiikalle. Tästä perustavanlaatuisesta erosta huolimatta esitän seuraavassa, että kummatkin filosofit käsittelevät rakkauden ja yhteiskunnallisen elämän välistä suhdetta hyvin samankaltaisilla tavoilla. Rakkauden yhteiskunnallinen merkitys paljastuu molemmille lopulta sen meihin jokaiseen jättämästä jäljestä. Lue lisää...

Asiasanat: filosofian historia, oikeudenmukaisuus, omaisuus, raha, rakkaus, yhteiskunta
Teema/osio: Artikkeli
Henkilöviitteet: Hegel, G. W. F., Levinas, Emmanuel
Paperilehden sivut: 53–64
Lisenssi: 
CC BY-ND-NC

Jaa tämä