Olet täällä

Arkipäivän kekseliäisyys 1

Arkipäivän kekseliäisyys 1

Tekemisen tavat

Ihmiselämä ei ole pelkkä markkinoinnin, populismin ja teknokratian temmellyskenttä, eivätkä ihmiset ole sen paremmin ehdollistettuja kuluttajia kuin tottelevaista laumaakaan. He ottavat haltuun, ymmärtävät väärin ja panevat risaiseksi täysin tahallaan. Massoittamisen takaa paljastuu kokonainen omaehtoisten kulttuurimuotojen kirjo.

Kulttuurikonservatiivin katsannossa kansa näyttää laumalta höynäytettäviä hölmöjä. Se ei ymmärrä omaa etuaan, se äänestää väärin ja se pysyy rauhassa leivällä ja sirkushuveilla. Maailmanparantajan katsannossa kansa näyttää joukolta paarustavia uhreja. Sitä käytetään hyväksi, sen tietoisuus hämärretään ja se pamputetaan tottelevaiseksi. Yhteistä näkemyksille on kansan mieltäminen tahdottomaksi massaksi, jota poliitikot, teknokraatit ja markkinamiehet vetävät ja vedättävät.

Mutta arkipäivän tutkimuksen klassikoksi noussut Arkipäivän kekseliäisyys osoittaa, että tavallisella ihmisellä on konstinsa pärjätä. Kadunmies tai -nainen ottaa televisio-ohjelmat ja käyttäytymiskoodit vastaan, mutta käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa.

Arkipäivän kekseliäisyys 2 ilmestyi suomeksi syksyllä 2013.

19,90 € (kestotilaajille –25 %)

Sisällys

Suomentajalta

Tekemisen tavat

 Yleisjohdanto

    1. Kuluttajien tuottaminen
    2 Käytäntöön soveltajien taktiikat

Ensimmäinen osa: Hyvin tavanomainen kulttuuri

Omistus

I Yhteinen paikka: Arkikieli
  ”Jokainen” ja ”ei kukaan”
  Freud ja tavallinen ihminen
  Asiantuntija ja filosofi
  Wittgensteinin malli arkikielestä
  Nykyaikainen historiallisuus 

II Kansanomaiset kulttuurit 
  Eräs brasilialainen ”taide”
  Sananlaskulausuma
  Logiikkoja: leikkejä, satuja ja sanomisen taitoja
  Eräs kaappauskäytäntö: omat hommat työajalla

III Pärjääminen: Käyttötapoja ja taktiikoita
  Käyttötapa eli kulutus
  Strategioita ja taktiikoita
  Käytäntöjen retoriikat: vuosituhantisia ansoja

Toinen osa: Teorioita tekemisen taidosta

IV Foucault ja Bourdieu
  1 Hajautuneita tekniikoita: Foucault
  2 ”Oppinut tietämättömyys”: Bourdieu

V Teorian taidot
  Leikkaa ja käännä: Teorian resepti
  ”Taitojen” etnologisoituminen
  Tietämättömyyden tarinat
  Ajattelun taito: Kant

VI Tarinoiden aika
  Sanomisen taito
  ”Iskuista” kertominen: Detienne
  Muistin ja tilaisuuden taito
  Historioita

Kolmas osa: Tilan käytännöt

VII Kävelyllä kaupungissa
  1. Kaupungin käsitteestä urbaanikäytäntöihin
  2. Kadonneiden askelten puhe
  3. Myyttisyys: Mikä ”liikuttaa”

VIII Junassa ja sellissä

IX Tilan kertomuksia
  ”Tiloja” ja ”paikkoja”
  Reitit ja kartat
  Rajanvetoja
  Rikollisuutta?

Neljäs osa: Kielen käytöt

X Pyhän kirjoituksen talous
  Kirjoittaminen: Moderni ”myyttinen” käytäntö
  Lain kirjautumisia kehoon
  Kehosta toiseen
  Lihaksitulemisen laitteistot
  Representaation koneisto .
  ”Naimattomuuskoneet”

XI Äänen lainauksia
  Paikaltaan siirretty lausuma
  Faabelintiede
  Kehonäänet

XII Lukeminen: Salametsästystä
  Kirjan antaman ”informaation” ideologia
  Lukeminen: Väärinymmärrettyä toimintaa
  ”Sananmukainen” merkitys, yhteiskunnallisen eliitin tuote
  Tämä ”julkea poissaolo” on ”kaikkialla läsnä olevuuden” harjoitusta
  Leikkien ja juonien tiloja

Viides osa: Uskomisen tavat

XIII Poliittinen uskottavuus
  Uskomusten arvon väheneminen
  Eräs arkeologia. uskomisen kauttakulut
  ”Hengellisestä” vallasta vasemmisto-oppositioon
  Todellisuuden pystyttäminen
  Ääneen lausuttu yhteiskunta

XIV Se, mille ei voi antaa nimeä: Kuoleminen
  Ajateltavaksi mahdoton käytäntö
  Sanominen on uskomista
  Kirjoittaminen
  Terapeuttinen valta ja sen kaksoisolento
  Katoavainen

Epämääräisyyksiä

  Kerrostuneet paikat
  Monivaiheinen aika

Viitteet

Käännökset

Jaa tämä