Olet täällä

Kotimaiset

Sami Pihlström

Ihmisen osasta

Lauri Kallio

Snellmanin koko filosofia

Vesa Oittinen

Marx on aina siellä missä tapahtuu

Salminen & Vadén

(Painos loppuunmyyty, saatavana sähkökirjana) Onko elossa muuta kuin olioita?

Tuukka Tomperi

Filosofianopetus uusiksi? Filosofia kriittisen ajattelun ja demokratiakasvatuksen voimavarana.

Jukka Mikkonen

(Painos loppuunmyyty, saatavana sähkökirjana) Perimmiltään Metsäpolun filosofia on sitä, että ottaa metsän tosissaan. Metsää ei niin vain hakata pelkiksi polttopuiksi tai veistellä kaunoaistisuuden kohteeksi, sillä metsällä on omakin mielensä, niin klapeina kuin kontemploitavana.

Tapani Kilpeläinen

"Emme suosittele teosta heikkohermoisille."

Pia Houni ym. (toim.)

LOPPUUNMYYTY – Filosofista praktiikkaa selväksi suomeksi!

 

Ville Lähde

Painettu teos loppuunmyyty – (saatavana sähkökirjana) Mitä on niukkuus, millaista niukkuuden politiikka? Niukkuuden maailmassa antaa lukijalle välineet pohtia ihmiskunnan tulevaisuuden kohtalonkysymyksiä.

Salminen & Vadén

LOPPUUNMYYTY – (sähkök. vapaasti ladattavissa) Öljy on modernin kokemuksen musta sydän. Fossiiliset polttoaineet mahdollistivat modernin elämän 150 vuoden ajan. Se oli poikkeustila, jota erehdyttiin pitämään normaalina. Fossiilinen mahti jäi sokeaan pisteeseen.

Tapani Kilpeläinen

LOPPUUNMYYTY – (pdf vapaasti ladattavissa) Itsemurhan filosofia on monisävyistä kuin elämä itse, itsemurhasta nyt puhumattakaan. 

Simo Kyllönen ym. (toim.)

Millaisia filosofisia pohdintoja herää tilanteessa, jossa luonnon kestokyvyn rajat tulevat vastaan?

Kurki & Tomperi

Etevää väittelijää siivittää ajattelun, argumentaation ja puhunnan oivallisuus. Niinpä väittelyn harjoitteleminen kehittää vastavuoroisesti näitä ajattelun ja kommunikaation perustaitoja.

Mikko Lahtinen

LOPPUUNMYYTY – Onko suomalaisuus muuta kuin kätevä käyttöolemus kansallisen itsenäisyysliikkeen (fennomania) tai ylikansallisen kauppaliikkeen (nokiamania) tarpeisiin?

Hakim Attar & Juha Varto

LOPPUUNMYYTY – Syvä laulu on ajaton perinne, joka elää yhä ja voi hyvin. Se on osa laajaa flamencona tunnettua perinnettä, johon kuuluu myös kitaramusiikkia, tanssia, rytmisiä lyöntejä ja maanis-depressiiistä seura-elämää.

Pekka Passinmäki

LOPPUUNMYYTY – Kaupunki ja ihmisen kodittomuus on laaja-alainen yritys hahmotella nykypäivän arkkitehtuurifilosofista tilannetta Martin Heideggerin kirjoitusten pohjalta.

Pertti Ahonen

LOPPUUNMYYTY – Hermeneuttisina olentoina emme voi välttää yrityksiämme ymmärtää sitä maailmaa, josta löydämme itsemme. Emme myöskään voi välttyä tekemästä eettisiä valintoja.

Sami Pihlström

(Painos loppuunmyyty) Teos kokoaa yhteen professori Pihlströmin aatoksia etiikasta, elämästä ja elämänfilosofiasta.

Mika Hannula ym.

LOPPUUNMYYTY – (pdf vapaasti ladattavissa) Taiteellisen tutkimuksen perusteet ovat muotoutumassa. Tilanne, jossa taiteellisen tutkimuksen luonne, menetelmät ja tavoitteet ovat vielä epäselviä, on riski ja mahdollisuus.

Tommi Uschanov

SOLD OUT – An annotated, comprehensive bibliography of over 380 books and articles by and about philosopher Ludwig Wittgenstein published in Finnish and/or written by Finnish scholars

Daniel Juslenius

LOPPUUNMYYTY – Daniel Juslenius (1676–1752), "suomalaisuuden isä", pakeni venäläisiä Ruotsiin, jossa hän piti 1715 ison vihan ajan suomalaisten kärsimyksistä puheen De miseriis Fennorum. Dramaattinen teksti ilmestyy nyt samassa niteessä latinaksi ja suomeksi.

Tommi Wallenius

LOPPUUNMYYTY – Kirja on tutkimus juutalaisuuden roolista Levinasin ajattelussa. Siinä pohditaan, miksi hän piti tarpeellisena miettiä juutalaisuuden roolia, miten juutalaiset teemat esiintyvät hänen filosofiassaan, ja mikä on uskonnon ja filosofian keskinäinen suhde.

Jussi Backman

LOPPUUNMYYTY – Mitä oleva on? Jussi Backman pureutuu tähän peruskysymykseen seuraten kahta länsimaisen filosofian jättiläistä, Aristotelestä ja Heideggeria. Siinä missä Aristoteles kysyy olevaa substantiivina ja tilana, etsii Heidegger olemisen mieltä verbinä ja tapahtumana.

Jukka Paastela

LOPPUUNMYYTY – Kirja on ensimmäinen suomalainen yleisesitys terrorimiksi nimitetystä ilmiöstä. Teoksen aloittaa Jukka Paastelan laaja tutkielma väkivallasta, terrorismista ja terrorismin tutkimisesta.

Lauri Mehtonen

Legendaarisen filosofian opettajan Lauri Mehtosen (s. 1946) teos “Moderniteetin jäljillä. Tekstejä aistisuudesta, tiedosta ja sivistyksestä sisältää puheenvuoroja ja artikkeleita 1980- ja 1990-luvuilta.

Juha Drufva

LOPPUUNMYYTY – Viihde on askarruttanut filosofeja vuosituhansia. Jos onni on valheen sekoittumista totuuteen miellyttävällä tavalla, poikkeaako filosofi kaidalta totuuden tieltä puhuessaan viihteestä? Asioiden ollessa sopusoinnussa omien halujemme kanssa viihdymme maailmassa, nautimme elämästä.

Backman & Luoto (toim.)

LOPPUUNMYYTY – (pdf vapaasti ladattavissa) "Outoa tässä olemisen ajattelussa on sen yksinkertaisuus."

Kari Väyrynen

LOPPUUNMYYTY – (pdf vapaasti ladattavissa) Ympäristöfilosofinen tutkimus ei saa unohtaa historiallista taustaansa.

Tere Vadén

LOPPUUNMYYTY – (pdf vapaasti ladattavissa) Miksi karhulla on niin monta nimeä? Mitä tarkoittaa karhun paluu metsiin, joista se katosi? Entä mitä merkitystä tällä on luonnon ajattelemiselle?

Mika Hannula

Mitä ovat Suomi ja suomalaisuus? Millä arvoilla, toiveilla ja peloilla näitä käsitteitä määritellään, muokataan ja pidetään yllä?

Juuso & Tomperi (toim.)

Sokrates rakasti viisautta. Hän antautui keskusteluun. Sokrates puhui kasvatuksen puolesta hyveiden kannalta: ”Kierrän kaikkialla vakuuttamassa teille nuorimmasta vanhimpaan, että sielun saamisesta mahdollisimman hyväksi täytyy välittää ennen aineellista hyvinvointia ja rikkautta ja enemmän kuin siitä. Minä sanon kaikille näin: vauraudesta ei synny hyvettä, mutta hyveestä syntyy vaurautta ja kaikkea mahdollista hyvää.”

Juha Varto

LOPPUUNMYYTY – "Yksittäisellä ihmisellä ei 1900-luvun maailmassa ollut todellisuutta: hän oli korkeintaan abstraktio tai satunnaisuus, joka saattoi olla tiellä, kun pohdittiin edistystä", kirjoittaa Juha Varto. Teoksessaan Tanssi maailman kanssa tämä suomalaisen fenomenologian voimahahmo tutkii yksittäisen ihmisen olemista.