Olet täällä

niin & näin 1/17

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

Verkkotekstit

Jaakko Belt, Pääkirjoitus

Jarkko S. Tuusvuori, Kun Gödel amerikkalaistui – loogikko ja perustuslaki

Ville Lähde, Mahdottoman kielen puhujat (China Miéville, Embassytown)

Artikkelit image

Mika Lassander, Arvojen kamppailu ja uusi maailmanjärjestys – Suomi vuoden 2015 jälkeen

Antti Saari, Sormi osoittaa kuuta. Meditatiivinen kokemus länsimaisen buddhalaisuuden hegemoniastrategioissa

Kreeta Ranki & Måns Broo, Transsendentaalinen apperseptio ja puruṣa – Tietoisuuden metafysiikka Kantilla ja Patañjalin joogafilosofiassa

(Katso myös Ilmari Kortelainen, Universaali keho? Itsen tarkkailu mindfulness-valmennuksissa, 4/2018, [verkkoteksti])

Lauri Kallio, Logiikan ja reaalifilosofian suhteesta Hegelillä

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Jaakko Belt, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

6 Anu Virtanen, Ihmisenä olemisen taito – Haastattelussa Oscar Brenifier

niin vai näin

14 Mauri Pajunen, Elämän ymmärtäminen ja kerronnalliset ongelmatapaukset

Ulkomaailman kirjeenvaihtajat

20 Jan-Werner Müller, Kapitalismia perhepiirissä

Kolumni

28 Emilia Palonen, Demokratiaa, ei demografiaa – Populismikriittisen populismin tuolle puolen

Artikkeli

31 Mika Lassander, Arvojen kamppailu ja uusi maailmanjärjestys – Suomi vuoden 2015 jälkeen image

Kansalaistaito

45 Jaakko Belt & Jarkko S. Tuusvuori, Kansalaistaitojen käsitteestä
48 Jouni Tilli, Ymmärrys hoi! Politiikka ja retoriikka kansalaistaitona (Vesa Heikkinen & Tapio Pajunen, Kansalaistaito. Miten politiikkaa voi ymmärtää, jos sitä voi ymmärtää?)
53 Mona Mannevuo & Hanna Ylöstalo, Kansalaistaito – kriittisyyttä vai alamaisuutta?
58 Jarkko S. Tuusvuori, Miksi tietoa ja taitoa kaikelle kansalle? Haastattelussa Simo Sipola

Meditaation filosofia

61 Ilmari Kortelainen, Jussi Omaheimo, Kreeta Ranki & Antti Saari, Läsnäolon kokemus ja politiikka
65 Antti Saari, Sormi osoittaa kuuta. Meditatiivinen kokemus länsimaisen buddhalaisuuden hegemoniastrategioissa image
73 Johan Autio, Mindfulness-meditaation ohjaamisesta kansainvälisessä koulussa
77 Kreeta Ranki & Måns Broo, Transsendentaalinen apperseptio ja puruṣa – Tietoisuuden metafysiikka Kantilla ja Patañjalin joogafilosofiassa image
87 Kreeta Ranki & Jussi Omaheimo, Muistiinpanoja suomennoksesta
88 Edmund Husserl, Sokrates–Buddha
93 Jussi Omaheimo, Buddhalainen meditaatio fenomenologisena reduktiona

Artikkeli

103 Lauri Kallio, Logiikan ja reaalifilosofian suhteesta Hegelillä image

Kolumni

112 Laura Gustafsson, What About Plants?

Emeritus äänessä

114 Jarkko S. Tuusvuori, "Niin kauan kuin mieli tekee" – Seesteisyydestä professori Hilpisen tapaan

Elokuvat

119 Ville Lähde, Avaruuden tutut vieraat – Arrival ja muukalaisten kohtaaminen science fiction -elokuvissa

Otteita ajasta

122 Tytti Rantanen, Béla Tarr ja Euroopan varjoisat visiot
124 Teemu Taira, Zygmunt Bauman (1925–2017)
127 Susanna Lankinen, Terveyden ja sairauden rajalla
130 Jouni Avelin, Empathy Sucks!
131 Ninni Suvi, Naurulla vakavamielisyyttä vastaan
132 Elina Halttunen-Riikonen & Anna Ovaska, "Hullu tuo Trump!"

Käytännöllisen järjen kritiikki

136 Sami Pihlström, Velvollisuus ennen onnellisuutta – ja käytännöllinen järki ennen teoreettista
138 Vesa Oittinen, Kant-suomennosten ongelmat jatkuvat

Kirjat

142 Heidi Grönstrand, Jännitteinen proosahistoria (Markku Eskelinen, Raukoilla rajoilla. Suomenkielisen proosakirjallisuuden historiaa)
144 Maria Salminen, Eläimelle eläimistä (Helena Telkänranta, Ihminen ja eläin)
146 Laura Oulanne, Kirjallisuuden tunnevaikutuksia (Tunteita ja tuntemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa, Toim. Anna Helle & Anna Hollsten)
148 Martina Reuter, Vääristikö Hannah Arendt totuutta? (Hannah Arendt, Eichmann Jerusalemissa. Raportti pahuuden arkipäiväisyydestä)

Numeron taiteilijat

Timo Kelaranta & Tamara Piilola

image

Arkistosta

Meditaatiosta

Tapio Koski, D. T. Suzuki ja zen  kuuta osoittavat sormet (2/02)
Timo Klemola, Filosofian harjoitus  harjoituksen filosofia (3/02)
Timo Klemola, Zen ja fenomenologia harjoittamisen taito (2/03)
Matti Rautaniemi, Joogafilosofian haaste (4/10)

Kansalaistaito

Kansalliskokous, Ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistus (3/13)
de Gouges, Naisen ja naiskansalaisen oikeuksien julistus (3/13)

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

niin & näin 1/21

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

niin & näin 2/20

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

niin & näin 1/20

Taide/Elämä

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

niin & näin 1/19

sivistys & esitys

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

niin & näin 2/18

väri & "hullut vuodet"

niin & näin 1/18

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

niin & näin 1/16

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

niin & näin 2/15

esineet & eläin & mustat vihkot

niin & näin 1/15

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

niin & näin 4/14

hulluus & kuolema

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

niin & näin 1/14

Miksi filosofiaa?

niin & näin 4/13

tuli & uni

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt, Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

niin & näin 4/11

Suomi 2011

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

niin & näin 3/07

taide & politiikka

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

Sivut