Olet täällä

niin & näin 2/08

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

 

Verkkoekstra

Tapio Koski, Aulis Aarnion haastattelun laaja verkkoversio & äänite

 

Sisällys

Pääkirjoitus

Tere Vadén & Jarkko S. Tuusvuori, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

Jaakko Kuosmanen & Petri Räsänen, Ronald Dworkinin haastattelu

Ulkomaailman kirjeenvaihtajat

Nils Lindahl Elliot, Television luontodokumenttien kritiikki
Annick Steta, Mitä on jäljellä Keynesin vallankumouksesta?

Kolumni 

Pirjo Hassinen, Filosofin vaimo

Emerson

Jorge Luis Borges, Tuo pitkä amerikkalainen 
Heikki A. Kovalainen, Emersonin filosofinen voima
Ralph Waldo Emerson, Amerikkalainen oppinut
Henrik Rydenfelt, Nietzsche ja Emersonin ympyrät 
Sami Pihlström, Etiikan ja metafysiikan yhteydestä
Ralph Waldo Emerson, Suren, että suru

Kolumni

Tuija Parvikko, Menneisyydellä politikointia

Ihmistieteiden filosofiaa 

Kaisa Luoma, Ihmistieteiden filosofian asialistasta
Kaisa Luoma, Risto Heiskalan haastattelu
Inkeri Koskinen, ’Kulttuuri’ – käsite työkaluna
Vesa Lehtonen, Kulttuurin käsite pragmaattisessa ihmistieteessä

Otteita ajasta 

Tuusvuori & Vadén, Otteita ajasta

Emeritus äänessä

Tapio Koski, Aulis Aarnion haastattelu [painolehden versiolaaja verkkoversio & äänite]

Kirjat

Timo Kaitaro, Tutkimusmatka romanttiseen mieleen
Liisa Steinby, Hämäryyden rajoilla
Jarkko Tontti, Järjen tahto
Antti Tietäväinen, Nykytalous perustuu riistolle
Seppo Raiski, Kanssaihmissuhteisiin
Petri Räsänen, Objektiivisuutta kaivataan
Inkeri Koskinen, Kulttuurirelativisti etsii ihmisyyttä

 

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 3/22

Teemoina Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

Sivut