Olet täällä

niin & näin 2/14

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

Verkkoekstrat

Jaakko Belt, Pääkirjoitus

Rauli Partanen & Aki Suokko, Talouskasvu resurssiniukkuudessa

Heikki Ikäheimo, Australialainen kiista filosofian hyödyllisyydestä

Pekka Mäkelä, Tarvitaanko Keynesin toista tulemista? [laaja verkkoversio]

Risto Koskensilta, Tyhjää nyhjästä

Dialektiikasta aikojen saatossa

Maria Valkama, Logiikan tieteen dialektinen vääntö (3/11)
Valkama, Hegel-seminaarissa (1/11)
Juha Sihvola, Aristoteleen retoriikasta (1/97)
Aristoteles, Retoriikka, I. kirja, 1. luku (1/97)
Heikki Mäki-Kulmala, Neuvostomarxismi ja dialektiikka (1/95)
Friedrich Nietzsche, Sokrateen ongelma (3/94)

Aiempaa Saksan-kirjeenvaihtoa 

Toni Kannisto, arvio Kantin kirjeenvaihdosta (2/11)
Friedrich Nietzsche, Kaksi postikorttia (2/11)
Nietzsche, Kolmas postikortti (2/11)
Alexandre Kojève, Kirje Tran-Duc Thaolle (3/08)

Sisällys

Pääkirjoitus

Jaakko Belt, Pääkirjoitus

niin vai näin

Antti T. Oikarinen & Maija-Leena Kallela, Tragedia keisariajan Roomassa ja Senecan stoalainen paatos
Maria Valkama, Seneca ja tragedian kompositio

n & n -haastattelu

Tytti Rantanen, Outojen tilanteiden nainen. Haastattelussa Pilvi Takala

Ulkomaailman kirjeenvaihtaja

William James, Moraalinen vastine sodankäynnille

Kolumni

Jakke Holvas, Ekonomiakriittistä itsereflektiota eli Yle-pestiläisen pieni post doc

Artikkeli

Olli-Pekka Vainio, Luonteella on väliä. Johdatus hyveisiin ja niille pohjaavaan tietoteoriaan

Esseet

Aki Suokko & Rauli Partanen, Vallitseva talousteoria on neuvoton resurssiniukkuuden edessä
Fredrik Lång, Duchamps landskap?

Saksalaista kirjeenvaihtoa

Asko Nivala, ”Oleminen edeltää ajattelua”. Haastattelussa Manfred Frank
Johan L. Pii, Kirjeitä saksalaisen romantiikan sarastuksesta
Hegel, Hölderlin & Schelling, Kirjeenvaihtoa
Panu Turunen, Unelma kauneuden tuomasta vapaudesta (Friedrich Schiller, Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta)
Jarkko S. Tuusvuori, Köyhyyden filosofiasta (Ludwig Tieck, Elämän yltäkylläisyys)
H. K. Riikonen, Levertin, Goethe ja Koskenniemi. Reunamerkintöjä elämäkertaan
Jaakko Vuori, Hugo von Hofmannsthalin Kirjeestä
Hugo von Hofmannsthal, Kirje

Kolumni

Marjo Kaartinen, Antautuneista, keskitien kulkijoista

Dialektiikka, logiikka, elämä

Johan L. Pii & Antti Salminen, Titanomakhia dialektiikan juurilla. Esisokraattinen luonnonperusta liikkeessä
Susanna Lindberg, Elämän logiikka
Vesa Oittinen, Hegel ja negaation negaatio

Elokuvat

Tytti Rantanen, Mielen näkymättömät kristallimaisemat. Mara Mattuschkan haastattelu
Tytti Rantanen, Elokuvallisia ja -kuvattomia puutostiloja
Harri Laakso, Joen pienoismalli

Otteita ajasta

Tapani Kilpeläinen, Lehtikatsaus
Saara Hacklin, Filosofian Kanye West? Simon Critchley ja tragedian filosofia
Jaakko Vuori, Sokraattinen dialogi®
Erika Laamanen, Eläimistä puhuminen
Tere Vadén, Happy End?
Jaakko Vuori, ”Torailevien ystävysten leikki” – Arvostelukyvyn kritiikistä
Heikki Ikäheimo, Australialainen kiista filosofian hyödyllisyydestä

Kirjat

Teemu Ikonen, Kritiikin valo välähtelee (Voltaire, Filosofinen sanakirja eli järki aakkosissa)
Tytti Rantanen, Kyvykkyyden ja kiusaantuneisuuden triptyykki (Marie NDiaye, Kolme vahvaa naista)
Pekka Mäkelä, Tarvitaanko Keynesiä taas kapitalismin pelastajaksi? (Keynes 2013. Toim. Paavo Järvensivu) [ks. laaja verkkoversio]
Jarkko S. Tuusvuori, Pomoseurasta johtajuushöttöön (Janne Virkkunen, Päivälehden mies & Mikael Pentikäinen, Luottamus)
Tapani Kilpeläinen, Kuolema ilmoittaa lehdessä (Christopher Hitchens, Kuolevaisuus)

 

Numeron taiteilijat

Aino Jääskeläinen & Miikka Vaskola

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

niin & näin 1/21

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

niin & näin 2/20

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

niin & näin 1/20

Taide/Elämä

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

niin & näin 1/19

sivistys & esitys

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

niin & näin 2/18

väri & "hullut vuodet"

niin & näin 1/18

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

niin & näin 1/16

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

niin & näin 2/15

esineet & eläin & mustat vihkot

niin & näin 1/15

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

niin & näin 4/14

hulluus & kuolema

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

niin & näin 1/14

Miksi filosofiaa?

niin & näin 4/13

tuli & uni

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt, Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

niin & näin 4/11

Suomi 2011

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

niin & näin 3/07

taide & politiikka

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

Sivut