Olet täällä

niin & näin 3/13

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat,
David Bentley Hart,
Kriittisyyteen kasvattaminen,
Medeia & Spinoza,
Sodankylä

Verkkoekstrat

Jaakko Belt, Pääkirjoitus

Sami Syrjamäki, Miten filosofia vaikuttaa yhteiskuntaan?
Sami Syrjämäki & Ville Lähde, Filosofia ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Kansalliskokous, Ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistus 
Olympe de Gouges, Naisen ja naiskansalaisen oikeuksien julistus 

Sukupuolieron ajattelijat

Elina Halttunen-Riikonen & Anna Ovaska, Keskeisiä teemoja ja käsitteitä (3/13)
Kirsti Penttilä, Jenny d'Héricourt [johdatus seuraavaan]
Jenny d'Héricourt, Vapautunut nainen (2/02)
Virpi Lehtinen, Johdanto Irigarayn haastatteluun
Marke Europaeus & Virpi Lehtinen, Metodi ja hengittäminen – Luce Irigarayn haastattelu (1/02)
Laura Werner, Genevieve Lloydin haastattelu (2/00)
Kaisa Luoma, Johdanto Barrettin haastatteluun
Kaisa Luoma, Michèle Barrettin haastattelu (2/98)
Marja Kaskisaari & Marita Husso, Nomadisen subjektin jäljillä – Filosofi Rosi Braidottin haastattelu (3/96)
Marjo Kylmänen, Sukupuolieron filosofia [Braidottin Tampereen-vierailusta] (2/94)
Hélène Cixous, Sorties (2/95)

 

Sisällys

Pääkirjoitus

Jaakko Belt, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

Saana Jukola & Inkeri Koskinen, Helen Longino tieteiden rajalinjoilla

Ulkomaailman kirjeenvaihtaja

Olympe de Gouges, Nainen, tiedä oikeutesi

Kolumni

Sari Kivistö, Oppineita naisia

Artikkeli

Lauri Kemppainen, David Bentley Hart kristillisen ontologian kauneudesta

Puheenvuorot

Sami Syrjämäki & Ville Lähde, Filosofian yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Päivi Uljas, Hyvinvointivaltion synty ja historian viekkaus
Tommi Uschanov, Kuoppainen Neljäs tie

Kolumni

Julia Honkasalo, Virtuaaliaktivistit

Sukupuolieron ajattelijat

Elina Halttunen-Riikonen & Anna Ovaska, Tina Chanter feminismin itseymmärryksestä
Elizabeth Grosz, Eron olemus
Päivi Kosonen, Kirjoittaa nainen
Elina Halttunen-Riikonen & Anna Ovaska, Irigaray, Kristeva, Cixous – erontekijät
Anna Ovaska, Medusan nauru raikaa
Essi Tammimaa, Kielen vastapareista
Elina Halttunen-Riikonen, Erojen etiikkaa

Artikkelit

Minna Koivuniemi, Medeia ja Spinozan ilon affektit
Katariina Holma, Kriittisyyteen kasvattamisen järki ja tunteet

Sodankylän elokuvajuhlat

Tytti Rantanen, Huomenna hän tulee
Tytti Rantanen, Ohjaaja Bellocchio yhteisöstä ja yhteiskunnasta
Olli-Pekka Jauhiainen & Antti Vesikko, Claire Denis ja pinnan tuntu

Otteita ajasta

Tapani Kilpeläinen & Jouni Avelin, Lehtikatsaus
Maria Valkama, Huvipuistossa
Jan Blomstedt, Parhaan mahdollisen maailman yleiset totuudet
Jan Forsman, Varhaismodernin filosofian nykytulkinnat
Elina Halttunen-Riikonen, Kristiina-konferenssissa
Johan L. Pii & Antti Salminen, Eläin, tila ja elintila

Kirjat

Tuija Parvikko, Totalitarismin virtaukset
Tapani Kilpeläinen, Arkikielen arvonpalautus
Timo Kaitaro, Neuromaniaa pieninä annoksina
Matias Slavov, Tiedon filosofiaa tieteen viereltä
Tere Vadén, Tummanvihreän uskonnon esilaulu

 

Numeron taiteilijat

Jukka Rusanen & Sandra Kantanen

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

niin & näin 1/21

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

niin & näin 2/20

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

niin & näin 1/20

Taide/Elämä

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

niin & näin 1/19

sivistys & esitys

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

niin & näin 2/18

väri & "hullut vuodet"

niin & näin 1/18

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

niin & näin 1/16

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

niin & näin 2/15

esineet & eläin & mustat vihkot

niin & näin 1/15

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

niin & näin 4/14

hulluus & kuolema

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

niin & näin 1/14

Miksi filosofiaa?

niin & näin 4/13

tuli & uni

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt, Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

niin & näin 4/11

Suomi 2011

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

niin & näin 3/07

taide & politiikka

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

Sivut