Olet täällä

niin & näin 3/21

niin & näin 3/21

Maa

Verkkotekstit

Antti Salminen, Pääkirjoitus

Ville Lähde, Maa kompostista käsin

Juho Rantala & Outi Korhonen, Lohkoketjuteknologian yhteiskunta, Osa III: Hajahuomioita uniikeista tokeneista [ks. sarjan muut osat]

Aleksi Moisio, Vastauksia elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeessa (kevät 2021)

Siiri Varis, Vastauksia elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeessa (syksy 2020)

Artikkelit image

Inkeri Aula, Minä maa – ehdotus ympäristöön sekoittuneesta olennosta luonnon tajuna

Tuomo Alhojärvi, Utopian kolme työtä – Jälkikapitalismin maanpeitosta

Asko Nivala, Kreikan alue Friedrich Hölderlinin Hyperionissa

Sisällys

Pääkirjoitus

3 Antti Salminen, Pääkirjoitus

n & n -haastattelu

6 Sini Mononen, Yhteistekijyydestä, ajasta ja kuuntelemisesta – Haastattelussa Jonna Kina ja Lauri Supponen

Ulkomaailman kirjeenvaihtaja

13 Essi Syrén, Ajasta irrallaan
14 Hugo Ball, Katkelmia teoksesta Pako ajasta

Maa

21 Edmund Husserl, Perustavia tutkimuksia luonnon tilallisuuden fenomenologisesta alkuperästä
31 Inkeri Aula, Minä maa – ehdotus ympäristöön sekoittuneesta olennosta luonnon tajuna image
38 Harri Nordell, Heliotropismeja
41 Tuomo Alhojärvi, Utopian kolme työtä – Jälkikapitalismin maanpeitosta image
55 Jussi Kivi, Burzi
67 L. V. Maa, Laho, pimeä, haavat
73 Friedrich Hölderlin, Hyperion, esipuhe (toiseksi viimeiseen versioon)
77 Asko Nivala, Kreikan alue Friedrich Hölderlinin Hyperionissa image
89 Saara Metsäranta, Manatta maatta ei taidetta – Näkökulmia maan ja taiteen suhteeseen etnofuturismissa
97 Leena & Oula A. Valkeapää, Nauravat maisemat
101 Johan L. Pii, Labor Improbus – Maanviljely ja työ antiikin maatalouskirjallisuudessa

Kolumni

108 Antti Tarvainen, Tragedian politiikka Israel-Palestiinassa

Elokuva

110 Tytti Rantanen, Carolee Schneemann ja Barbara Hammer vulvan koulussa – Kriittiset ruumiit liikkuvassa kuvassa, osa II

Kaikuja koulusta

117 Mika Perälä & Eero Salmenkivi, Elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeen kehityslinjoja
120 Siiri Varis & Aleksi Moisio, Vastauksia ylioppilaskokeessa (Siiri Varis, syksy 2020; Aleksi Moisio, kevät 2021)

Otteita ajasta

122 Saara Moisio, Esityksiä etänä – uutta muotoa vai korviketta?
124 Rimma Erkko, Luonnottoman kauhu
126 Virpi Kaukio & Noora Vikman, Kuvitelmia ja toiminnallisia otteita – estetiikka ympäristökriisien äärellä

Kirjat

128 Henrik Rydenfelt, Luin kaksi kirjaa, ja se sai minut pohtimaan (Mikko T. Virtanen, Pirjo Hiidenmaa ja Jyrki Nummi (toim.), Kertomuksen keinoin. Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa; Maria Mäkelä, Samuli Björninen, Ville Hämäläinen, Laura Karttunen, Matias Nurminen, Juha Raipola ja Tytti Rantanen (toim.), Kertomuksen vaarat. Kriittisiä ääniä tarinataloudessa)
130 Elina Halttunen-Riikonen, Raskaus- ja äitiysnormien haastajat (Katri Kiukas, Kohtu on kaunein sana – Esseitä hoivasta, kumouksesta ja elämästä äitinä; Minja Koskela, Äidiksi tuleminen)
132 Ilkka Niiniluoto, Tosiasioiden puolella tietoresistenssiä vastaan (Åsa Wikforss, Vaihtoehtoiset faktat)
134 Kaisa Kortekallio, Miksi tutkia kirjallisuutta kun maailma palaa? (Elsi Hyttinen & Karoliina Lummaa (toim.), Sotkuiset maailmat. Posthumanistinen kirjallisuudentutkimus)

Numeron kirjoittajat

Numeron taiteilijat

Santeri Tuori & Johan L. Pii

 

image

Arkistosta

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

niin & näin 1/22

Kriitikko ja Taiteen tilat

niin & näin 4/21

Carl Schmitt & illiberaali demokratia sekä Töissä akatemiassa

niin & näin 2/21

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen

niin & näin 1/21

Feministisen filosofian suuntia, sodan ja rauhan oikeudesta, esteettisistä kokemuksista & pseudohistoriaa

niin & näin 2/20

Sukupuolta tulkitsemassa & Poikkeustila

niin & näin 1/20

Taide/Elämä

niin & näin 4/19

tiedostamaton, trauma & luovuus

niin & näin 3/19

tekoäly & Euroopan rajoilla

niin & näin 1/19

sivistys & esitys

niin & näin 4/18

poliittiset tunteet & ääni

niin & näin 2/18

väri & "hullut vuodet"

niin & näin 1/18

digitaaliset ihmistieteet & kertomukset nykyjournalismissa

niin & näin 4/17

managerialismi & estetiikka & tieto

niin & näin 3/17

kohtaaminen & havainto

niin & näin 2/17

ruumiillinen mieli & sanoilla tekeminen & julkinen viestintä

niin & näin 1/17

kansalaistaito & meditaation filosofia

niin & näin 4/16

Lauri Viita & scifi

niin & näin 3/16

itsen kertominen,  kasvit & sienet

niin & näin 2/16

kirjeet & biologian filosofia

niin & näin 1/16

velka & avoin julkaiseminen & filosofian opettaminen

niin & näin 2/15

esineet & eläin & mustat vihkot

niin & näin 1/15

rakkaus & Yhdysvaltain demokratiasta

niin & näin 4/14

hulluus & kuolema

niin & näin 2/14

Saksan kirjeenvaihtajat & Dialektiikka, elämä, logiikka

niin & näin 1/14

Miksi filosofiaa?

niin & näin 4/13

tuli & uni

niin & näin 3/13

sukupuolieron ajattelijat, David Bentley Hart, Kriittisyyteen kasvattaminen, Medeia & Spinoza, Sodankylä

niin & näin 2/13

elokuva, todellisuus, dokumentaarisuus

niin & näin 1/13

Arvid Järnefelt, Filosofia, uskonto & elämänkatsomustieto

niin & näin 4/12

Konservatismi ja liberalismi & Hölderlin

niin & näin 3/12

Leibniz & Talous & Demokratia

niin & näin 2/12

Pelit ja Leikit & Nick Land

niin & näin 4/11

Suomi 2011

niin & näin 3/11

epistemologia & venäläisestä ajattelusta

niin & näin 2/11

kävely filosofiassa ja runoudessa & Edvard Westermarck

niin & näin 4/10

ei-mikään & teoria/käytäntö

niin & näin 3/10

vastarinta & politiikan sielutiedettä

niin & näin 2/10

sensuuri & sananvapaus

niin & näin 1/10

evoluutio, mielen filosofia & politiikka  

niin & näin 4/09

anarkia & öljy  

niin & näin 3/09

mystiikka & elämä  

niin & näin 2/09

ruoka & metafora  

niin & näin 4/08

opiskelijat & uskontokritiikki

niin & näin 3/08

Kojève & vapaus

niin & näin 2/08

Emerson & ihmistieteiden filosofiaa

niin & näin 1/08

tieteen luonto & Neuvostoliitto

niin & näin 4/07

filosofiset praktiikat & itsenäisyys & filosofian opettamisesta

niin & näin 3/07

taide & politiikka

niin & näin 2/07

affektit, emootiot & tunteet

niin & näin 1/07

Opetus, kasvatus, filosofia & Leena Krohn & Nick Land

niin & näin 4/06

suomentaminen & Georg Simmel

niin & näin 3/06

ympäristöfilosofia & suomalainen demokratia

niin & näin 2/06

1700-luvun poetiikka & imperiumit

niin & näin 1/06

tekniikan filosofia

niin & näin 4/05

filosofia vastaan runous & Habermas

niin & näin 3/05

usko, uskonto ja naturalismi & Ricœur & tekijänoikeudet

niin & näin 2/05

oikeus ja filosofia & logiikka

niin & näin 1/05

katastrofit & Max Scheler

niin & näin 4/04

kääntämisen filosofia & Nussbaum, Dreyfus, Pettit & Derrida

niin & näin 3/04

virolainen filosofia & käytännön lääketiede

niin & näin 2/04

eurooppalaisia identiteettejä & Urheilu ja Olympia

niin & näin 1/04

suomalaisesta ajattelusta & Augustinus & Ihmiskone

niin & näin 4/03

ensimmäinen filosofia & Blanchot ja muita ranskalaisia & rosvovaltiot

niin & näin 3/03

ajatteleminen, asuminen & rakentaminen

niin & näin 2/03

islam ja filosofia

niin & näin 1/03

Hannah Arendt & Ecce Homo – Nietzsche & Saarinen ja soveltava filosofia

niin & näin 4/02

utopia, järki, valistus & syyskuun yhdestoista

niin & näin 3/02

hermeneutiikan perintö: Gadamer, Betti, Ricœur, Vatimmo & filosofian opetus

niin & näin 2/02

Ranskan filosofia(ton) 1800-luku & homo economicus & delikaatti ajattelija – Simo Knuuttila

niin & näin 1/02

afrikkalainen ajattelu & materiaalinen Platon & Luce Irigaray

niin & näin 4/01

perenniaalinen filosofia & 20. vuosisata  

niin & näin 3/01

1900-luku & Rousseau  

niin & näin 2/01

uskonto & luontosuhde

niin & näin 1/01

transhumanismi & transsendentaalifilosofia ja traditio & filosofisia liikkeitä

niin & näin 4/00

Hannah Arendt & soveltava etiikka

niin & näin 3/00

Eläinten vallankumous, luonnon itseisarvo ja väestöteoria & filosofian historiasta

niin & näin 2/00

oleminen ja aika & opettamisen filosofia

niin & näin 1/00

tiede oikeudessa & väitöstilaisuuden idea

niin & näin 4/99

filosofiapraktiikat & Kommunistinen manifesti

niin & näin 3/99

McDowellin maailma ja mieli & globaali etiikka

niin & näin 2/99

Amerikka & Richard Rorty & Leibniz

niin & näin 1/99

tietoisuudesta ja aivotutkimuksesta & postmoderni & suomalainen etiikka

niin & näin 4/98

tekijänoikeus, tekijä ja Foucault & oikeudenmukaisuudesta

niin & näin 3/98

Wittgenstein, kieli ja filosofia &  opettamisen filosofia

niin & näin 2/98

maailmankaikkeuden musiikki & Aristoteles

niin & näin 1/98

elämiskaupunki & Kant

niin & näin 4/97

tragedia & Sokal

niin & näin 3/97

feminismi & kansakunnat

niin & näin 2/97

taiteet & lääketiede

niin & näin 1/97

Derrida & retoriikka

niin & näin 4/96

Descartes 400 v. & Heidegger ja olio

niin & näin 3/96

tieteenfilosofia & kriisidiskurssit

niin & näin 2/96

oikeus ja moneus & Gadamer ja Husserl

niin & näin 1/96

etiikka & Leibniz

niin & näin 4/95

ruumiinfilosofia & juomingit

niin & näin 3/95

peli ja Foucault & Vattimo ja nihilismi

niin & näin 2/95

von Wright ja Spinoza & opettaminen ja kirjallisuus

niin & näin 1/95

Hegel, Kant & venäläinen ajattelu

niin & näin 3/94

englantilainen ja opettamisen filosofia & nihilismi & Nietzsche

niin & näin 2/94

totuus & rotusuomalaiset

niin & näin 1/94

luontosopimus ja esisokraatit & kulttuuri ja kieli

Jaa tämä

Numerot

niin & näin 3/23

Teemoina Orwell & Luokkatausta & Kriittinen naturalismi

niin & näin 2/23

Eläimellisyys & Epäsuora filosofia

niin & näin 1/23

Mahdollinen ja todellinen & Suomalaisen filosofian ja psykologian historiaa

niin & näin 4/22

Teknologian kritiikki & Hoiva

niin & näin 3/22

Kirjasto & Vapaus ja suuttumus

niin & näin 2/22

Kokeellisuuksia & Lahja

Sivut